Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
วังปลาเทโพ View
        วังปลาวัดเกาะ อยู่บริเวณแม่น้ำน้อยหน้าวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อยู่ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางอ่างทอง-โพธิ์ทอง  ปลาท
ตลาดโก้งโค้ง View
ตลาดโก้งโค้ง ตั้งอยู่บริเวณบ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง ซึ่งในอดีตเป็นด่านขนอน และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าในชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมืองคำว่า ตลาดโก้งโค้ง
วัดเสนาสนารามวรวิหาร View
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดเสื่อ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระบาทส
วัดพนัญเชิง View
วัดพนัญเชิง เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว
บ้านทำเส้นขนมจีนประโดก View
ขนมจีนประโดก เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหมื่นไวยเพราะ ประโดกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สุดในตำบลคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นเก่าผลิตขนมจีนกันมาเป็นเวลานาน และมีสูตรโดยเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกับขนมจีนโดยทั่วไปทั้งเส้
วังปลาเทโพ View
วังปลาเทโพวัดเกาะ อยู่บริเวณแม่น้ำน้อยหน้าวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อยู่ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางอ่างทอง-โพธิ์ทอง  ปลาที่วัดเกาะนี้มีจำนวนมาก พระครูปริยัติภัท
แพปลาวัดเกาะ View
วังปลาวัดเกาะ อยู่บริเวณแม่น้ำน้อยหน้าวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อยู่ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางอ่างทอง-โพธิ์ทอง  ปลาที่วัดเกาะนี้มีจำนวนมาก พระครูปริยัติภัทรกิจ
วัดขุนอินทประมูล View
ประวัติและความเป็นมา จากตำนานกล่าวว่า ขุนอินทประมูล ได้ยักยอกเงินหลวงมาสร้าง ครั้งถูกสอบถามว่าเอาเงินจากใหนมาสร้างพระ ขุนอินทประมูลก็ไม่ยอมบอกความจริง จึงถูกลงโทษจนตาย คงมีความชื่อที่ว่า ถ้าบอก
ทุ่งนา View
นา หมายถึงพื้นที่สำหรับปลูก หรือนาแบบขั้นบันไดข้าวโดยมีการไถนาให้ดินอ่อน และขุดคันดินสูงโดยรอบเพื่อกั้นน้ำเอาไว้เลี้ยงต้นข้าว ส่วนคำว่า "ทุ่งนา" นั้นเป็นคำเรียกกว้างๆ หมายถึง บริเวณที่นา หรือรวมถึงพื้
พระธาตุนาดูน View
 ในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของ นายทองดี ปะวะภูตา ราษฎร์บ้านนาดูน ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร View
ส่วนที่1บทนำ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่คลุกคลีกับชุมชนในฐานะผู้นำไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารตำบลและผู้ใหญ่บ้าน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ หลากหล
พระราชวังจันทรเกษม View
พระราชวังจันทรเกษม หรือวังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก (คลองคูขื่อหน้า) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังที่ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นประม
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง View
เป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นการร่วมมือระหว่าง อบต.บางน้ำผึ้ง และชาวบ้านในชุมชนสร้างตลาดน้ำแห่งนี้เพื่อหาทางแก้ไขภาวะผลผลิตล้นตลาด ซึ่งตลาดน้ำแห่งนี้สร้างงาน สร้างร
วัดทรงธรรมวรวิหาร View
วัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดในพุทธศาสนารามัญนิกาย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระรา
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์/สวนบางกระเจ้า View
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าสวนบางกระเจ้า ตั้งอยู่ทีบริเวณกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้อมรอบไปด้วยตึกสูงใหญ่ของมหานคร เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งคลองเตยก็จะได้พบกับพื้นที่โ
วัดป่าเกด View
      วัด ป่าเกด  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔  บ้านป่าเกด  หมูที่  ๓  ตำบลทรงคะนอง  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย&
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง View
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และประชาชนบางน้ำผึ้ง ได้ร่วมใจปลุกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ด้วยการสร้าง "ตลาดน
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ View
     สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ตั้งอยู่ตำบลบางกะเจ้า เนื้อที่กว่า 200 ไร่ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนอ
อุทยานแห่งชาติเขาบูโด น้ำตกปาโจ View
นกเงือกมีลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นนกที่มีขนาดใหญ่และยังจัดได้ว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของป่าเขตร้อนอีกด้วย นกเงือกมีหน้าตาออกจะโบราณสักหน่อย ไม่มีสีสันสวยงามนัก สีขนมักมีสีดำ-ขาว ที่แปลกออกไปบ้างคือส
เกาะสมุย View
เดิมเกาะสมุยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มีร้านค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย หาดที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนเ
โบสถ์เก่ากลางน้ำ อายุ 300 ปี View
 โบสถ์เก่ากลางน้ำ อายุ 300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา บางส่วนผุพังไปตามกาลเวลา ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลย์ปูน ปั้นลงรักปิดทอง ส่วนอิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานที่เป็นฐานโค้งสำเภาเรือ และผนังโบสถ์ เป็นอิฐก
ภูฝอยลม View
เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบรูณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “ฝอยลม”ซึ่งเกาะอาศัย
พิพิธภัณฑ์ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) View
     พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ-ราชสมบัติ ครบ 50 ป
นำ้ตกทุ่งนาเมือง View
น้ำตกทุ่งนาเมืองเป็นอีกหนึ่งในน้ำตกที่ถูกซ่อนเร้นไว้เคียงคู่กับเถาวัลย์ยักษ์ อายุนับพันปี น้ำตกแห่งนี้ก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ ทางเดินทางต่อไปอีกสัก ๑ กม. ก็จะถึงน้ำต
นำ้ตกสร้อยสวรรค์ View
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ จะมีน้ำไหลในช่วงเดือนมิฟถุนายน - ธันวาคม เกิดจากลำธาร 2 สาย คือ ห้วยสร้อย น้ำตกในลักษณะแนวบันไดและห
เสาเฉลียง View
เสาเฉลียงเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นห
บ้านควาย View
บ้านควาย  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐  (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์)  กิโลเมตรที่  ๑๑๕-๑๑๖  เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง  มีพื้นที่  ๑๐๐ &nbs
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237