Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
คลองเขื่อน View
สำรวจระบบนิเวศในเขตอ.คลองเขื่อน ทีมีลักษณะคลองติดสาขาจากเเม่นำบางปะกงhttp://www.youtube.com/watch?v=inWb9K9M7fQ
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ View
ที่นอกกำแพงวัด บริเวณนี้จะมีศาลาและจุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำสองสี ด้วยความเพียรพยายามเพ่งพินิจพิจารณาหลายรอบ คาดว่าแม่น้ำสองสีที่ว่านั้นคาดว่าเป็นสีฟ้าครามของแม่น้ำ และสีน้ำที่คล้าย ๆ สีโคลน แต่เนื่อง
กู่สันตรัตน์ View
กู่สันตรัตน์เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะแบบขอม เป็นสถานที่ ที่เรียกว่าอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่ตำบล กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน มาทางทิศตะวันออก เฉียงเหนื
มินิมูร่าห์ฟาร์ม View
เป็นฟาร์มที่ย่อขนาดมาจากมูร่าห์ฟาร์ม
สวนลุงแดง View
เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมเป็นสวนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
น้ำตกแม่เย็น View
น้ำตกแม่เย็นแบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่นักทองเที่ยวสามารถเข้าชมได้สะดวกแต่เพียงชั้นล่างเท่านั้นเบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำไม่ลึกสามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกแม่เย็นเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี หากต้องการขึ้นไปชมชั้นบน
แคมป์ช้างลุงน้อย View
แคมป์ช้าง ลุงน้อย ที่นี่ก็เป็นของชาวเขาในพื้นที่เช่นกัน แต่ว่าจะมีชื่อเสียงสักหน่อยมีป้านตั้งชัดเจนที่หน้าแคมป์ การนั่งช้างที่ปายนี้เราจะได้ลุยแม่น้ำปายด้วยนะไปลองกันได้
พระธาตุนาดูน View
ในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของ นายทองดี ปะวะภูตา ราษฎร์บ้านนาดูน ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวั
จุดชมวิวหยุนไหล View
จุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ในปาย เลยหมู่บ้านสันติชลไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร บนจุดชมวิวหยุนไหล สามารถมองเห็นทิวทัศน์ เมืองปายได้ 360 องศา ชมทะเลหมอกในยามเช้า พร้อมกับวิวตัวเมืองอำเภอปายที่สวยงามในอีกมุมมองหน
เจดีย์ศรีโพธิ์ทอง View
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บริเวณที่ตั้งเดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานน
พระนอนวัดขุนอินทประมูล View
 วัดขุนอินทประมูล ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือที่มีเรารู้จักกันในนามของ พระนอนวัดขุนอินทประมูล ที่มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 50 เมตร ที่ยาวเป็นอันดับที่สองรองจ
คำหนักคำหยาด View
        พระตำหนักก่อด้วยอิฐ ยกพื้นสูง มีใต้ถุนและเจาะช่องใต้ถุน เป็นรูปประตูโค้งแหลม ตามแบบที่นิยม มาตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช มีมุขย่อกระเปาะ ด้านหน้าท
วัดม่วง View
ภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ ชั้นบน ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เนื้อเงินแท้ องค์แรกองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที
ทุ่งนา View
ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้าน
วัดจันทาราม (ค้างคาวแม่ไก่) View
ในบริเวณวัดแห่งนี้มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจึงเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ค้างคาวแม่ไก่ และนกนานาชนิดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ค้างคาวแม่ไก่นี้จะออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันจะเกาะห้อยหัวอยู่ตามกิ่งไม้เ
วัดจุฬามณี View
วัดจุฬามณี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง สร้างเมื่อใดไม่ปรากฎชัดแจ้ง มีข้อมูลว่าได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2383 ภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมโบราณหลากหลาย ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก View
มีนางสงัด พรมเมศ เป็นหัวหน้ากลุ่ม  ซึ่งทางกลุ่มมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ  ผลิตภัณฑ์ที่มีช่อเสียงคือ ลูกประคบ ชุดอบสมุนไพร    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ยาหม่องสมุนไพร น้ำม
พระตำหนักคำหยาด View
พระตำหนักคำหยาด ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ก่อด้วยอิฐถือปูนขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง 4 ด้าน แต่ยังคงเห็นเค้าความสวยงามทางด้านศิลปกรรม เช่น ลวดลายประตูซุ้มจรนำ ในคราวที่
วัดขุนอินทรประมูล View
วัดขุนอินทประมูล อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล การเดินทางไปสามารถใช้เส้นทางได้ 3 สาย คือ สายอ่างทอง-อำเภอโพธิ์ทอง (เส้นทาง 3064) แยกขวาที่กิโลเมตร 9 เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร หรือหากมาจากจังหวัดสิงห์บ
วัดท่าอิฐ View
ว่ากันว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล ซึ่งท่าขนอิฐแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นวัด เลยตั้งชื่อเป็นวัดท่าอิฐ มีพระประธานในวิหารที่เรียกว่า “หลวงพ่อขาว” เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารม
น้ำพุร้อนเมืองแปง View
 อยู่ในความดูแลรักษาของหน่วยพิทักษ์และรักษาป่าแม่ปิง บ่อน้ำร้อมีอุณหภูมิสูงถึง 95 ซ น้ำร้อนไหลผ่านโขดหิน เป็นไอร้อนดูสวยงามไปอีกแบบ
สวนพอเพียง View
มีคุณลุง สมอน วิระปิง หมอดินอาสาประจำตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็นเกษตรกรตัวอย่างผู้ริเริ่มทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ ได้ก
วัดพระธาตุศรีวิชัย View
เป็นวัดนิกายมหายาน ประเภทที่พักสงฆ์
วัดหลวง View
วัดหลวงเป็นวัดใหญ่และเป็นวัดประจำอำเภอปาย เป็นที่ทำการของเจ้าคณะอำเภอปายมาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้าปกครองเมือง สันนิษฐานว่าคงจะสร้างพร้อมกับที่เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองปายได้ย้ายเมืองจากที่เดิม คือตำบลเวียงเหนือ ม
ป่าชุมชน View
ป่าชุมชนมีพื้นที่ 175 ไร่ แต่เดิมป่าชุมชนมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นและเเป็นแนวกันลมให้กับหมู่บ้านและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนซึ่งชาวบ้านสามารถมาใช้สอยประโยชน์ในด้านสมุนไพรหลากหลายชนิดและเป็นที่ศึกษาพันธุ์ไม้
ถ้ำมะเกลือ View
ประวัติหลวงปู่บุญหลาย สันติกโร (โดยย่อ)เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่บุญหลาย  สันติกโร เกิดเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2493 ณ ต.ในเขต อ.พล จ.ขอนแก่นชีวิตในวัย
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237