Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
ลำเซบาย View
ลำเซบายลำเซบายนั้นเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านโพนงามมาแต่ช้านาน โดยมีวัฒนธรรมคือ การแข่งเรือยาว โดยมีการประกอบการอาชีพคือ ประมง และชาวบ้านนำน้ำจากลำเซบายมาในการทำนา ลำเซบายมีปลาที่พบบ่อยที่สุดคือ
ฟาร์มโคนม View
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านป่าโจด ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ                 จ.สกลนค
น้ำตกแม่คำดี View
น้ำตกแม่คำดี                จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่   เล่าว่า...นางคำดี  สามีนายกิ่ง ขาวขันธ์ มีภูมิลำเนา
นาขั้นบันได หมู่บ้านป่าบงเปียง View
บ้านป่าบงเปียง  อยู่ในเขต อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ที่อาศัยอยู่บนเขา  รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  และที่พิเศษไปกว่านั้น &
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว View
เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดไว้ศึกษา เป็นสถานที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและยังมีสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย ตั้งอยู่ถัดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางขึ้นดอยสุเทพ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้ View
เป็นแหล่ง จ้างแรงงาน เพื่อจะให้ประชาชนมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้ง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ ให้แรงงานในฟาร์มฯ ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีอาหารปลอดภัยจ
วัดสุวรรณราชหงส์ View
เป็นศูนย์อนุรักษ์เรือยาวซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเรือที่สำคัญๆในไทย โดย มีพระครูสมศักดิ์สุวรรณโณ เป็นผู้จัดการซ่อมแซม จึงได้มีรางวัลต่างๆมากมาย
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ View
ตัวพระสถูปเจดีย์ฯมีฐานกว้างประมาณ 30 เมตร สูง ๒๕.๑๒ เมตร ฐานเจดีย์เป็นรูป ๙ เหลี่ยม มีองค์ระฆังเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม มีซุ้มทางเข้าทั้งหมด ๔ ซุ้ม ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท
วัดขุนอินทประมูล View
วัดนี้เป็นวัดโบราณ พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพ
ทุ่งนา View
ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก View
มีนางสงัด พรมเมศ เป็นหัวหน้ากลุ่ม  ซึ่งทางกลุ่มมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ  ผลิตภัณฑ์ที่มีช่อเสียงคือ ลูกประคบ ชุดอบสมุนไพร    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ยาหม่องสมุนไพร น้ำม
บ่อผุดธรรมชาติ View
เป็นบ่อน้ำจืดธรรมชาติกลางป่า รอบบรอเวณบ่อผุดธรรมชาติมีต้นไม้อยู่รอบความลึกประมาณ 5 เมตร น้ำใส พื้นทรายสีขาวและจะมีน้ำผุดมาจากใต้ดินอยู่ตลอดเวลา น้ำจะไม้แห้งตลอดปี
วังปลาวัดเกาะ View
วัดเกาะมีพื้นที่วัดติดกับริมแม่น้ำน้อยจึงได้ทำการเลี้ยงปลาเทโพไว้เพื่อเพิ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่
วัดกลาง View
วัดกลางแห่งนี้ก็เป็นวัดโบราณ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นที่บูชาสักการะของคนต่างถิ่นที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วมากราบไหว้บูชาพระพุธสิหิงค์ท
อุโบสถกลางน้ำ ๓๐๐ ปี วัดหมื่นไวย View
อุโบสถวัดหมื่นไวย เป็นอุโบสถเก่ากลางน้ำ อายุกว่า ๓๐๐ ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา ก่อด้วยอิฐถือปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๘ เมตร x ๑๒ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ที่ผนังด้านข้างเจาะช่องหน้าต่าง ขนาดใหญ
หาดทุ่งวัวเเล่น View
หาดทุ่งวัวเเล่นที่มาของหาดทุ่งวัวแล่นแห่งนี้เล่ากันว่าบริเวณทุ่งวัวแล่นแห่งนี้ในอดีตที่ ผ่านมาเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด อยู่มาวันหนึ่งมีพรานป่าเดิน ทางมาล่าสัตว์ที่บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น
" บ่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำนัก " View
" บ่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำนัก "พวกเราทีม biogenic gamg จะเพื่อนพี่ๆไปชมของดีอีกหนึ่งแห่งของอำเภอพบพระหากมาพบพระแล้วไม่ได้สถานที่ท่องแห่งนี้แสดงว่าไม่ถึง...ครับนักท่องเที่ยว ที่เหนื่อยจากการเดินทางนะครับ ผม
วัดเลียบ View
ที่ตั้งและอาณาเขตที่ตั้ง วัดเลียบ ตั้งอยูเลขที่๑๑๖ ถนนเขื่อนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆธรรมยุต ปจจุบันมีเนื้อที่ ๙ ไร ๑ งาน ๓๗ ตารางวาอาณาเขต  
สวนกล้วย View
กล้วยสามารถนำมาทำอะไรได้หลายๆอย่าง เช่น ใบ นำมาขายได้ ทำกลีบกระทง ผลกล้วย สามารถนำมาขายและทำอาหารได้
ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศน์ View
ให้บริการด้านสถานที่ และอุปกรณ์กีฬาแก่สมาชิก มีสระว่ายน้ำ สนามฟุตซอล สนามฟุตบอล สนามสตรีทบอล ลานเปตอง ฟิตเนส
ทุ่งนา View
โดยทั่วไปแล้วนาข้าวจะมีลักษณะตามลักษณะของภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ ว่าจะเป็นที่ราบลุ่ม หรือที่ราบสูง หรือว่าเป็นหุบเขา ลักษณะของนาข้าวที่พบเห็น โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือนาข้าวที่เป็นแบบลานเล็กๆที่
" อุทยานแห่งชาติ น้ำตกพาเจริญ " View
" อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ "พวกเราทีม biogenic gamg ก็จะพาเพื่อนไปชมความเป็นธรรมชาติของน้ำตกกันครับ...ก่อนอื่นเราก็มาทราบประวัติของที่นี้ก่อนเลย...น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ View
นิยมเรียกว่า สวนผีเสื้อกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ บริเวณอุทยานประกอบด้วยลานกิจกรรม บริเวณจัดนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงอาหาร ห้องเพาะเลี
สวนวชิระเบญจทัศน์ View
นิยมเรียกว่า สวนรถไฟ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่กว่า 375 ไร่  มีเนื้อที่ติดกับสวนสาธารณะอีก 2 สวน คือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร อยู่ในคว
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237