Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
ปางช้างแม่สา View
   "ปางช้างแม่สา" ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก ใช้เวลาขับรถจากตัวเมืองมาถึงปางช้างภายในเวลาประมาณ 20 นาที โดยคุณสามารถสัมผัสได้กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ของสอง ข้างทางไปจนถึงปางช้าง
น้ำตกแม่สา View
   น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ รายล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชพรรณและ สัตว์ แมลงที่น่าสนใจ และเป็นแหล่งการศึกษาเลิงนิเวศได้เป็น
วัดต้นสน View
สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปีพุทธศักราช 2310 วัดนี้ตามสันนิษฐานสร้างเมื่อตอนปลาย สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอุโบสถหลังเก่ามี บัวอ่อน คันทวย แต่ไม่มีจดหมายเหตุบันทึก
วัดม่วง View
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในสมัยนั้นเมืองวิเศษชัยชาญเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงวัดวาอาราม และพระพุทธรูปจำนวนมาก็ถูกเ
วัดขุนอินทประมูล View
วัดนี้เป็นวัดโบราณ พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพ
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ View
ภารกิจ   นอกจากอคารพระตำหนักดาราภิรมย์แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดอาคารรัศมีทัศนา เพื่อใช้จัดเป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรมงานทางด้านสิลปวัฒธรรมล้า
วังปลาเทโพ View
วังปลาวัดเกาะ อยู่บริเวณแม่น้ำน้อยหน้าวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อยู่ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางอ่างทอง-โพธิ์ทอง ปลาที่วัดเกาะนี้มีจำนวนมาก พระครูปริยัติภัทรกิจ เป็นเจ้าอา
พระตำหนักคำหยาด View
ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักคำหยาด  พ.ศ.2451 ได้เสด็จมายังโบราณสถานแห่งนี้และทรงมีพระราชวินิจฉัยดังปรากฏ ในพระราชหัตถเลขาอรรถาธิบาย เรื่อง เสด็จลำน้ำมะ
วัดท่าอิฐ View
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3064 กิโลเมตรที่ 7-8 วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บริเวณที่ตั้งเดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรื
ค้างคาวเเม่ไก่ (วัดจันทาราม) View
เป็นวัดเก่าแก่มีหลวงพ่อเพ็ชรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวบ้าน ปกติค้างคาวแม่ไก่ออกหากินในเวลากลางคืน กลางวันก็จะนอนห้อยหัวลง อาศัยอยู่ตามทิวไม้ในบริเวณวัดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว มีทั้งค้างคาวแม่ไก่แล
วัดจุฬามุนี View
สร้างภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาปี พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่หนีภัยพม่ากลับมาได้ วิหารมีฐานโค้งสำเภา เจดีย์สูง ๓๘ เมตร ถือว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในอ่างทอง ศาลาการเปรียญจตุรมุขสร้างด้วยไม้ ฝีมือ
วัดขุนอินทประมูล View
วัดนี้เป็นวัดโบราณ พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพ
เรือยาว วัดสุวรรณราชหงส์ View
วิวัฒนาการเรือยาวไทย เรือยาวมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำเป็นกีฬาชาวบ้านอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิต เรือกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาเสื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาส
บ้านท่าบ่อสงคราม View
บ้านท่าบ่อสงคราม เที่ยวชมหมู่บ้านประมงริมแม่น้ำสงคราม ดูวิถีชีวิตลงเรือชมวิวริมแม่น้ำ แวะซื้อ ปลาร้า ปลาส้ม อันเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของกลุ่มแม่บ้านท่าบ่อสงคราม 
น้ำตกมณฑาธาร View
น้ำตกมณฑาธารมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำตกสันป่ายาง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 730 เมตร และมีทั้งหมด 9 ชั้น โดยมีน้ำตกไทรย้อย เป็นน
น้ำตกวังบัวบาน View
น้ำตกวังบัวบานเป็นชื่อวังน้ำที่อยู่เบื้องล่างชะง่อนผาสูงบริเวณเหนือน้ำตกห้วยแก้วที่เรืองนามในอดีต ถ้าใครไปนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระนักบุญแห่งล้านนา ผู้นำชาวพุทธทั้งที่ใกล้และไกลสร้างทางขึ้น
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว View
พ.ศ. 2456 ซึ่งตรงกับ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Mr.S.Gardner ดำรงตำแหน่งพนักงาน ป่าไม้ภาคเชียงใหม่ ได้ทดลองปลูกพรรณไม้ สีเสียดแก่นจำนวน 7 ไร่ บริเวณเชิงดอยสุเทพ แต่ในช่วงสงครามโ
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร View
วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือ ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “ วัดดอยสุเทพ ” นั้น เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ( สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,
วัดหนองหญ้างาม View
เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ  ด้านบนมีลานประทักษิณก่อด้วยศิลปะย่อมุมไม้สิบสอง ประดับไปด้วยพระประจำมุขทั้ง 4 ทิศ พร้อ
วัดอุโบสถ View
วัดอุโบสถ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๑๐ เขตวิสุงคามสีมากวาง 10เมตรยาว 14 เมตร
วัดสวนพริก View
เดิมเป็นวัดร้าง และได้เข้ามาบูรณะในปี พ.ศ.2523 และทำการก่อสร้างวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2525 ภายในวิหารมีฐานเก่า มีซากดินจี่และรอบๆ บริเวณวิหารมีแนวรั้วและประตูวัดที่เก่าแก่หลงเหลืออยู่ และได้ทำการบูรณะในส่ว
พระราชตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ View
เมื่อปี พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้น ณ ยอดดอย “ บวกห้า ”  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์น
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน View
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 80.5 ไร่ เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชส
วัดตำหนัก View
โดยตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนเชียงใหม่-หางดง มีพื้นที่ติดกับสนามบินเชียงใหม่ด้านทิศใต้ของทางเข้าวัดตรงข้ามกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 19 ตารางวา คาดว่าสร้างเมื่อประมาณปี 20
สวนสัตว์นครราชสีมา View
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ลำดับที่ ๔ ในองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัดพระธาตุดอยคำ View
ตำนานเทือกเขาถนนธงชัย ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่านั้นจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำคัญและเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์พระเจดีย์ แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยหริภุญ
สวนสัตว์เชียงใหม่ View
 สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนาย ฮาโรลด์ เมสัน ยัง (Mr.Harold Mason Young) มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ผู้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในป่าให้แก่พวกทหารและตำรวจชายแดนดยเริ่มเปิดเป็นสวนสั
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ View
อุยาานหลวงราชพฤกษ์มีสวนให้ชมหลานรูปแบบ เช่นสวนไทย[แก้]สวนไทยเป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนชื้น ที่มีหลากหลายของพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูป ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,900 ชนิด สวนไทยประกอบด้วย น
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี View
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน )ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ  ตำบลสุเทพ อ
จุดชมวิวทางขึ้นดอยปุย View
จุดชมวิวตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย บนจุดชมวิวนั้นจะเป็นจุดพักมีของขายเล็กๆน้อยเช่น ขายผลไม้ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขายน้ำดื่ม เป็นต้น ด้านบนจะเป็นภาพบรรยากาศวิวของจังหวัดเชียงใหม่ ส
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237