Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน View
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ทูลเกล้าถวายที่ดินจำนวน 264 ไร่ เมื่อวันที่ 8 สิ
น้ำตกตาดหมอก View
เป็นน้ำตกขนาดกลาง แทรกตัวอยู่กลางป่าเบญจพรรณอันร่มรื่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย เป็นต้นลำน้ำแม่แรม น้ำตกจากหน้าผาสูง 20 เมตร เป็นฟุ้งละอองสีขาว ราวกับสายหมอก  จะมีน้ำน้อยในฤดูแล้ง
ไร่ชา101 View
ที่บ้านเทิดไทใน
บ้านขุนส่า View
บ้านจีนไทยไหญ่โบราณ
บ้านเทิดไท View
ชุมชนแหล่งธรรมชาติและคนจีน
ภูลงถัง View
ธรรมชาติที่สวยงาม
ภูชี้ฟ้า View
แหล่งท้องเที่ยวทางธรรมชาติที่วสยที่สุดในเชียงราย
วัดพระสิงค์ View
เป็นวัดที่คู่เมืองเชียงราย
วัดร่องขุ่น View
วัดที่สวยเป็นอันดับสองของโลก
บ่อพุร้อนท่าสะท้อน View
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ในบางส่วน ได้แก่ บ่อแช่เท้า บ่อแช่ตัว และมีบ่อสำหรับเด็ก น้ำแร่ร้อนมีอุณหภูมิประมาณ ๗๐ องศาเซลเซียส มีสวนสาธาร
สามเหลี่ยมทองคำ View
ที่บันจบของประเทศไทย ลาว พม่า
พระธาตูดอยตุง View
ดป็นพระตำนักทีสวยงามและเป็นที่เคารพขอชาวเชียงราย
น้ำตกตาดควัน View
ตั้งที่ตำบลตาดควันมีความวสงามมาก และธรรมชาติที่น่าดู
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม View
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่ที่ บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน มีพื้นที่รับผิดชอบ 24,084.93 ไร่ ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 9,000 คน 1,760 ครัวเรือ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ
แหล่งทอผ้าบ้านหนองเหงือก View
แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือกตั้งอยู่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 138 – 139 แล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร บ้านหนองเงือกเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือ และสิน
วัดศรีดอนชัย View
ตั้งอยู่ที่ 147 หมู่ที่ 10 บ้ านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ระหว่างกิโลเมตรที่ 76 – 77 เข้าไป 2 กิโลเมตร วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 59 ศอก เป็นพ
วัดพระธาตุห้าดวง View
วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง) ตั้งอยู่ที่ตำบลลี้ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ประมาณ 2 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณเวียงเก่าลี้ เพราะมีซากกำแพงและคูเมื
หาดปากเมง View
เป็นหาดทรายที่ยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นหาดที่สวยงามและสงบเงียบแห่งหนึ่งชวนพักผ่อนในบรรยากาศชายทะเล หาดทรายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแห่งแรกของเมืองตรั
โฮมสเตย์เกาะเกิด(บ้านเค้าเอง 55) View
โฮมสเตย์เกาะเกิดแหล่งกิจกรรมภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านเป็นหนึ่งในที่พักกรุงเทพฯ ที่คุณจะได้สัมผัสกับการล่องเรือเที่ยวชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะเกิด พร้อมกับการได้เที่ยวชมวัดวาอาราม และชมสถาปัตยกร
หมู่บ้านน้ำตาลสด View
หมู่บ้านน้ำตาลสด จ.ฉะเชิงเทรา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า เป็นแหล่ง ที่ผลิต น้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก ชม ขั้นตอน ในการ ผลิตน้ำตาลสดจากตาลโตนด และ สัมผัส วิถีช
แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม....สามพันโบกเมืองอุบล View
มหัศจรรย์ สามพันโบกแกรนด์แคนยอนเมืองไทยมหัศจรรย์ สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย          หากต้องเดินทางไกลไปสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อย่าง "แ
เกาะสมุย View
เกาะสมุยใน อดีตคนไทยรู้จักเกาะสมุยว่ามีมะพร้าวพันธุ์ดีมากที่สุดปัจจุบันนักท่อง เที่ยวทั่วโลกเรียกขานเกาะสมุยว่า สวรรค์กลางอ่าวไทยเกาะสมุยมีหาดทรายขาวสวยขนานไปกับทะเลและทิวมะพร้าวริมชาย หาดเกือบรอ
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด View
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรี และอำเภอปราณบุรี ห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กม. ตามตำนานของเทือกเขาสามร้อยยอดเล่ากันว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย View
ลักษณะภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบน้อยมาก โดยมีความสูงเฉลี่ย 680 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุด 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีที่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ View
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนวางตัวไปตามแนวเหนือใต้ มีพื้นที่ราบเล็กน้อยตามเขตลำน้ำ ยอดเขาสูงเด่นในพื้นที่มีดอยป่าตาล ดอยเด่นกระทิง ดอยหลวง ดอยหมากหมื่น เขาลมพักเย็น เป็นส่วนหนึ
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237