Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช View
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย บริเวณที่ทำการอุทยานฯ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร มีแนวเทือกเขาถนนธงชัยผ่านกลางอุทยานฯ
วัดพระบาทห้วยต้ม View
วัดพระบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ เป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวเขาพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที
วัดพระยืน View
พระยืน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านพระยืน หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีเนื้อที่ประมาณ ๒๙ ไร่ ๒ งาน อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำกวง ชื่อ “ วัดพระยืน ” เรียกตามปูชน
วัดมหาวัน View
วัดมหาวัน สิ่งที่น่าชมคือพระพุทธรูปนาคปรก ที่เชื่อกันว่าคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากรุงละโว้ ปัจจุบันชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูนครับ&nb
กู่ช้าง กู่ม้า View
กู่ช้างเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ที่ ชุมชนวัดไก่แก้ว ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณกู่ช้าง-กู่ม้าเดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีโบราณสถานกู่ช้างเท่านั้น ที่มีรูปทรงทางศิลปกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ &n
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย View
เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฐานกว้าง 40 x 40 หรือเท่ากับ 1ไร่ ส่วนสูงจากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้นยาว 64.39 เมตร ผู้ริเริ่มให้มีกา
อุทยานแห่งชาติเขาสก View
ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติอันงดงามพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนเมื่อประกอบกับผืนน้ำกว้างใหญ่จากการกั้นเขื่อนรัชชประภาเขาห
สวนสัตว์เชียงใหม่ View
ขนาดใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี ภายในมีเชียงใหม่ ซู อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย บริเวณกว้างขวาง รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มจากไทยและต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนห้
บึงบอระเพ็ด View
เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เยี่ยมชมบรรยากาศ ที่สวยงามของทะเลสาบน้ำจืด กับพื้นที่กว่า 132,737 ไร่ ซึ่งนับได้ว่า เป็นทะเลน้ำจืดที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ถ
พระธาตุดวงเดียว View
เป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่บนเนินเขาไม่ไกลจากตัวเมืองลี้มากนัก สิ่งปลูกสร้างในวัดรวมทั้งองค์พระธาตุ สร้างขึ้นภายหลังมีอายุไม่เกิน 80 ปี ตามตำนานเล่าว่า พระนางจามรี รวบรวมไพร่พลอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง
บ้านทาป่าเปา View
ตั้งอยู่ที่บ้านทาป่าเปา ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา เป็น ชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่ามาก่อน จึงเข้าใจและรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้ก
เขื่อนลำพระเพลิง View
เขื่อนลำพระเพลิง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยกั้นน้ำที่ภูเขาโซ่ และภูเขาหลวงที่ประชิดกันบริเวณบ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และ
วัดจามเทวี View
 วัดจามเทวี เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  มีความเก่าแก่มากวัดหนึ่งในจังหวัดลำพูนตั้งอยู่ถนนจามเทวี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน  มีเนื้อท
สวนปาลม์ฟาร์มนก View
แหล่งรวบรวมสายพันธุ์นกแก้วไว้มากที่สุด เพาะพันธุ์และจำหน่วยนกแก้วมาคอร์ (พันธุ์บลูแอนด์โกลด์, สกาเล็ต, กรีนวิง, ไฮยาซิน) นกกระตั้ว  สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ (พันธุ์เฟรนช์ มาสทีฟ) และต้นปาล์มมากกว่า
วัดพระขาว View
วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒วัดตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่๓ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนนื้อที่ตั้งวัดทีเนื้อ
วัดม่วง View
วัดม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ ๘ กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสายอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕) กิโลเมตรที่ ๒๙ เข้าไป ๑ กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ ภายในวัดมีส
พระราชวังบางปะอิน View
พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร[1] เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้า
โรงเรียนสาคลี View
  โรงเรียนสาคลีวิทยา  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1  ตำบลสามตุ่ม  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เริ่มก่อตั้งโดยมีกำนันแสวง  จันเทโวกับคหบดีและราษฎรในชุมชนช่วยกันบริจาคทรัพย
ตลาดน้ำอโยธยา View
ตลาดน้ำอโยธยา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็น บนเนื้อที่ 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่เดียวกับปางช้างอโยธยาข้าง วัดมเหยงคณ์ จะเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ยิงใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไป ด้
วัดพนัญเชิง View
วัดพนัญเชิง เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว
ชุมชนบ้านแม่โจ้ View
เป็นป่าของชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขของชุมชนมี นำตกสายรุ้ง ถำไยไฮ ถำเขียวมรกตมีนำสีเขียว สายหมอก อ่างใน ท่าแพอ่างนอก โถงสัมมนา  ใช้เวลาเดินศึกษาในป่าชุมชนนี้ประมาณ ครึ่งวัน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนสียัด View
ตัวอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3259 เลยที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำจากแควสียัด บริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับมาพักผ่อน แค้มปิ้ง ดูนก
พะลวย กรีนไอส์แลนด์ เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ View
เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ  ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นเกาะที่มีการบริหารจัดการแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ไฟฟ้าที่ใช้บนเกาะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์แ
สวนสุขภาพเทพราชบุรีรมย์ View
เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน  ออกกำลังกาย  และทำกิจกรรมนันทนาการอีกมากมาย  ด้วยบรรยากาศร่มรื่น  สวยงาม  สบายตาด้วยต้นไม้มากมาย  ภายในมีเครื่องออกกำลังกายและที่นั่งพักผ่อน&nbs
โรงงานแปรรูปสุกร กรมปศุสัตว์ View
เป็นโรงงานผลิตสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงและยาซัลฟา เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ และมีจุดประสงค์เพื่อเป็นโรงฆ่าสุกรตัวอย่างของประเทศไทย เปิดบริการให้เยี่ยมชมการผลิตและศึก
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ View
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดถนน 304 ใกล้กับสี่แยกบางคล้า จัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ&nb
ป่าเขาอ่างฤาไน View
ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ มีเนื้อที่ 643,750 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่รอยต่อห้าจังหวัด ตือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีณบุรี ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก มีสัตว์ป
ศาลหลักเมือง View
เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยหลังคาทรงจตุรมุข ส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ.2438 อีกเสาเป็นเสาเก
วัดโสธรวรารามวรวิหาร View
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธโสธร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือมาก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237