Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
วัดท่าการ้อง View
วัดท่าการ้อง เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2092 ประมาณ 450 ปี เศษมาแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในปี พ.ศ. ใด สันนิษฐาว่าคงเป็นวัดที่ราษฎรสร้าง เพราะไม่ปรากฏรายชื่
วัดโพธิ์บางคล้า View
วัดโพธิ์บางคล้า  เป็นวัดที่มีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ค้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่บินได้  มีลักษณะหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอก  จมูก  ใบหูเล็ก 
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้นท์ View
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น ตั้งอยู่ริมถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร เป็นสวนกล้วยไม้ปลูกบนดินแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามสกุลมอคาลาและกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์เหมือนสวนทิวลิปในประเทศฮอ
ตลาดบ้านใหม่ View
เป็นตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่ออดีตสถานที่แห่งนี้มีความคับคั่งด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะดูได้จากอาคา
พระราชวังบางปะอิน View
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอินซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางที่แยกจากเจดีย์วัดสามปลื้มผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า View
     ประวัติความเป็นมา มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเย้า ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแด
วัดนันตาราม View
 วัดนันตาราม ตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำ ไม่ปรากฎว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด เป็นวัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่ เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ้าคา (คำว่า จอง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึงวัด) พุทธศาสนิ
หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผักตบชวา View
 "งานหัตถกรรมฝีมือของแต่ละชุมชนย่อมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีวิถีแห่งดารดำรงชีพไม่เหมือนกัน เอกลักษณ์เหล่านี้ถูกหล่อหลอมออกมาในรูปแบบของงานฝ
วนอุทยานภูลังกา View
วนอุทยานภูลังกาอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดต
อุทยานแห่งชาติแม่ปีม View
อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีอาณาเขตไม่มากนัก แต่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ปร
บ้านริมน้ำ View
 บ้านริมน้ำสปอร์ตคลับ  ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทบ้านริมน้ำสปอร์ตคลับ จำกัด โดยคุณวรากร  วิริยะพันธ์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บ้านริมน้ำสปอร์ตคลับ เป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมสำหร
วัดชมโพธยาราม View
  เที่ยวสังเวชนียสถานวัดชมโพธยาราม แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต...พระศักดิ์หลวงพ่อโสธร...พระยาศรีโสธรปราชญ์ภาษาไทย...อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์  เป็นคำขวัญ สัญลักษณ์โดดเด่น จ.ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว
หลวงพ่อโต วัดบางผึ้ง View
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำบล เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน มีก้อนหินลอยน้ำมาที่ตำบลบางผึ้ง ชาวบ้านได้เห็นเกศของพระพุทธรูปอยู่ในก้อนหินนั้น จึงพร้อมใจกันอัญเชิญเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนในตำบล และเมื่อก
พระตำหนักกว๊านพะเยา View
ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มีพระตำหนักทั้งหมด 3 หลัง  พระตำหนักหลังที่ 1  พระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2514 &
สถานีประมงน้ำจีด View
แรกเริ่มมีชื่อว่า “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 2 กว๊านพะเยา” พื้นที่ก่อสร้างได้จากการเวนคืนโดย การจัดซื้อจากราษฎร ในปี พ.ศ. 2482-2484 พร้อมๆ กับการเวนคืนที่ดินในบริเวณกว๊านพะเยา การก่อสร้างสถานีฯ เร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุบลราชธานี View
เป็นอาคารปั้นหยาชั้น เดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461 เดิมใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาทางจังหวัดได้มอบอาคารหลังนี้ให้กรมศิลปากร เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวท้อ
เสาเฉลียง View
เสาเฉลียงเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นห
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, อุบลราชธานี View
บลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร ในเขตอำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร ได้ รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 สภาพภูมิประเทศ
แก่งตะนะ View
ตอนเหนือของดอนตะนะมีหาดทรายเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง บนดอนตะนะยังมีป่าอยู่ทั่วไป เป็นสภาพป่าดิบแห้ง มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น และมีป่าสักขึ้นตาม ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปยั
แม่น้ำสองสี View
เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม อยู่ห่างจากจังหวัด อุบลราชธานี 84 กม. จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่ง แม่น้ำมูล แม่น้ำโขงหน้าว
อุทยานแห่งชาติภูซาง View
[b]น้ำตกภูซาง[/b] น้ำตกภูซาง ธารน้ำใสไหลเอ่อล้นจากตาน้ำผุด ตกลงมาจากผาหินปูน สู่ธารน้ำใสไหลรองรับอยู่เบื้องล่าง น้ำที่ตกลงมามีอุณหภูมิถึง 60 องศา ที่หากใครได้มายืนอาบ ก็จะรู้สึกราวกับว่า ได้อาบน้ำ
ถ้ำเหวสินธุ์ชัย, อุบลราชธานี View
 บริเวณถ้ำเป็นสำนักสงฆ์ มีพระพุทธไสยาสน์ลักษณะงดงาม และมีชื่อในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด โดยรอบวัดมีลักษณะเป็นไหล่เขา มีก้อนหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่มากมาย มีต้นไม้และดอกไม้สวยงาม นอกจากนี้ยังมี
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ View
วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี" ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบัน หลวงปู่ท่านได้ มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้
ท่าปลาริมโขง, อุบลราชธานี View
ท่าปลาริมโขง ตลาดซื้อขายปลาริมแม่น้ำโขง ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชม คือ 06.00-08.00 น. ช่วงเดือน เม.ย. - ต.ค. จะมีปลามาขายมาก
ตลาดยามเช้าโขงเจียม View
ตลาดยามเช้าที่อำเภอโขงเจียม มีพืชผลทางเกษตรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แต่ปลาชนิดต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นสัญญาลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ เนื่องจากมีสองสายน้ำ ลำน้ำมูล และลำน้ำโขงไหลมาบรรจบกันที่อำเภอโขงเจียม
น้ำตกทีลอซู View
น้ำตกทีลอซ ูเกิดจากลำห้วยกล้อท้อไหลมาจากผืนป่าบริเวณทิศตะวัตตกติดชายเแดนพม่า ลำน้ำทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงกลางป่าทึบของป่าทุ่งใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มีชื่อว่า น้ำตก
ภูหลวง View
ภูหลวงมีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่หรือมีความหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ นับเป็นสิริมงคลนามที่บรรพบุรุษได้ตั้งชื่อไว้ เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก และดินส่วนที่อ่อนถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ คงเห
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง View
ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ก่อนที่ท่านและคณะจะเดินทางขึ้นเขาขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามลำดับ ดังนี้1. ติดต่อขอเช่าเต็นท์กับเจ้าหน้าที่บ้านพัก และสำหรับนักท่องเท
หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก View
เมื่อเอ่ยถึงมีดพื้นบ้านชั้นดี ตีด้วยเหล็กเนื้อเหนียว แกร่ง ทั้งคมกริบเหมาะแก่การใช้สอยหลายรูปแบบ หลายคนคงจะนึกถึง “ มีดอรัญญิก ” ที่ซื้อมาจากหมู่บ้านชื่อเดียวกันนี้ในเขตอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนค
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด View
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเกิด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเกิด
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237