Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
ศุภชัย พูนปิยะทรัพย์ View
การเลี้ยงปูปูดำ ที่เลี้ยงเป็นแบบธรรมชาติเลี้ยงปนกับปลาหมอเทศ ไม่ต้องให้เหยื่อมาก โดย 1 อาทิตย์ จะให้อาหารปูดำเพียง 2 วันเท่านั้น อาหารที่ให้นั้น เป็นพวกปลาเป็ด ปลาเหยื่อ สาดให้ทั่วบ่อ ไม่ได้ใช้อาหารเม
ชโลธร(1) มัธยมชาติ View
การสร้างขนำกลางเลขนำ คือกระท่อม หรือกระต๊อบเล็กๆที่สร้างเพื่อหลบลมหลบฝนเวลาออก ไป เก็บหอยจับปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังที่อยู่กลางทะเล หรือที่ที่ชาวประมงไว้พักผ่อน. และนอกจากจะสร้างไว้พักผ่อนแล้วบริเ
อุบายศรี โครตมงคล View
ทำว่าวเป็นว่าวที่นิยมเล่นกันในภาคกลาง มีลักษณะเป็น 5 แฉก ประกอบเป็นโครงขึ้นด้วยไม้ 5 อัน ไม้อันกลางเรียกว่า “อก” เหลาหัวท้ายให้ปลายเรียว ไม้อีก 2 อันผูกขนาบตัวปลายให้จรดกันเป็นปีก และไม้อีก 2 อัน เป็น
คุณวิเชียร บัวจันทร์ View
องค์ความรู้ด้านพืชป่าดอยม่อนล้าน และการเดินป่าคุณวิเชียร บัวจันทร์ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ชำนาญเส้นทางในการเดินป่าม่อนล้าน ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพรรณ พืชป่าที่พบบนดอยม่อนล้านของแม่กำปองและการใช้ปร
พ่อบุญ ทิพย์มหาวัน View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นางรินเพ็ญ พรอินตา View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายสุพิน ไทยกรณ์ View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายคำ สุแก้ว View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายนิคม ไชยพล View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายชัยพันธ์ เจริญทรัพย์ View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นางจิราภรณ์ เสหระยะ View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
พ่อน้อยคำ นิลตาทิพย์ View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายประดิษฐ์ ถมมา View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นางสาวพิกุล กิ่งแก้ว View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายทำนุ อุ่นเรือน View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นายจันทร์ กิ่งแก้ว View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
นางนงค์วัย ต๊ะอุด View
การจักสานตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตะกร้า วิธีการสานตะกร้า ๑. ตัดไม้ไผ่แก่มาผ่าซีกและผ่าแบ่งเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ ขนาดประมาณ ๑ ซม. และอีกส่วนหนึ่งผ่าประมาณ ๑ นิ้ว เพื่อใช้ทำขอบปากตะกร้าและมือจับ ๒. นำแต่ละชิ้
นายนันทะ สวัสดิ์พงษ์ View
บั้งไฟวันนี้ (26 พ.ค.) ที่บริเวณฐานจุดบั้งไฟ บ้านซับตารี หมู่ 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี น.ส.อัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอสอยดาว และผู้นำท้องถิ่น ร่
นางมาลี ไชยพล View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ในสมั
นายพรมมินทร์ พวงมาลา View
ด้านการทำกาแฟขั้นตอนการผลิตกาแฟนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และต้องการความพิถิพิถันเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด พรมมินทร์ได้ถ่ายทอดเกร็ดความรู้จากประสบการณ
อรุณี ถมมา View
การทำเมี่ยงการทำเหมี้ง รายละเอียด การเก็บใบเมี่ยงในแต่ละช่วงเวลา จะได้คุณสมบัติของเมี่ยงที่แตกต่างกัน ถ้าเก็บช่วงหน้าร้อน เม.ย.-มิ.ย. ใบเมี่ยงจะแข็ง รสชาติฝาด เพราะได้รับน้ำฝนน้อย ถ้าเก็บในช่วงเด
นาง จันสม วงค์ตุ้ย View
ด้าน สมุนไพรการประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะแก้ปวดเมื่อยในสตรีหลังคลอดลูก และช่วยแก้นมคัด ทำให้น้ำนมเดินสะดวก ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อการผดุงครรภ์ไทย การประ
นายเพชร ไทยสมุทร ไทยสมุทร View
ด้าน สมุนไพรการย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ใน
สมยศ คำเวบุญ View
หัตถกรรม(ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม) ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ ไม่เหมือนใคร และมีหนึ่งเดียวในโลก เป็นภาพที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น อาทิเช่น ฟาง
นาย สุภกิจ ชาญทุม View
พืชจากการสัมภาษณ์ คุณศุภกิจ ชาญทุม ทำให้ได้ข้อมูลพืช 10 ชนิด ดังนี้ลำดวน ลำดวนเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นต้นไม้สูงใหญ่ มีสรรรพคุณมากมายโดยเฉพาะผลของมัน สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นและราก มีถิ่นกำเนิดม
สมยศ คำเวบุญ View
ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม     นายสมยศ คำเวบุญเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม เป็นผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม ซึ่งเป็นสินค้า OTOP  ของบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ
นายสมยศ คำเวบุญ View
ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม     นายสมยศ คำเวบุญเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม เป็นผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม ซึ่งเป็นสินค้า OTOP  ของบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ
นายสุรภัทร บุญอนันท์ View
หนังใหญ่ประวัติความเป็นมาหนังใหญ่วัดบ้านดอนวัดบ้านดอนตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวเมืองระยองไปทางทิศเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร หนังใหญ่ของวัดบ้านดอนนี้ไม่ปรากฏข้อมูลแน่
ผู้ใหญ่ยัง ยัง สิงห์ศิลา View
กระบวยกะลากระบวยตักน้ำกะลามะพร้าว เป็นภาชนะสำหรับตักน้ำหรือของเหลวต่างๆในอดีตชาวบ้านมักจะทำกระบวยตักน้ำขึ้นใช้เองโดยจะใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่กะลามะพร้าว ซึ่งมีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือตัวกระบวยแ
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 345 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237