Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นางดาบ เชื้อรอด View
กระเป๋าจากซองกาแฟวัสดุ อุปกรณ์ ๑. กล่องนม ๒. กรรไกร ๓. ไม้บรรทัด ๔. ดินสอหรือปากกา ๕. เชือกทำหูกระเป๋า ๖. ที่เจาะตาไก่ ๗. ตาไก่ วิธีการทำ ๑. พับกล่องนมให้เรียบตัดด้านหัวและท้ายออกแล้ว
ทิพย์วรรณ เปแบ View
มะม่วงดองวัตถุดิบที่นำมาใช้มะม่วงดิบ 10-12 ผลปูนแดง 2 ช้อนโต๊ะเกลือ   1  ถ้วยน้ำสะอาด 5  ถ้วยน้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ ขั้นตอนการทำมะม่วงดองล้างมะม่วงให้สะอาดแล้วพักเอาไว้ก่อน นำปูนแดง
สมพงษ์ ถึงสุข View
ลอบดักปลาขั้นตอนการผลิต ใช้ไม้ค่อนข้างแก่ (เข้าไคล) ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๑.๕๐ เมตร ผ่าเป็นซีก เหลาให้กลม ตากแดดให้แห้ง สานด้วยหวายหรือเถาวัลย์ (เถากระฉอด เถาผักกูด) ใช้ไม้ไผ่ที่เหลาไว้ประมาณ ๕๐ – ๑๐๐
พอง เพชรสัมฤทธิ์ View
การสานกระด้งอุปกรณ์และเครื่องมือ1)  มีด2) ไม้ไผ่3) เลื่อย4) เชือกวิธีการทำ1) ตัดไม้ไผ่  ยาวประมาณ 2 เมตร2) จากนั้นนำไม้ไผ่มาเหลา ให้เป็นเส้นบางพอสมควรที่จะสานกระด้งได้3) แล้วนำมาวางเรียงกัน
นายเพชร รุ่งฉวี View
การสานแหอุปกรณ์ในการสานแห1. กีม2. ปาน3. ด้ายรัง44. ลูกแห วิธีการในการสานแห1.    ขั้นตอนแรกคือเราจะต้องจัดหาไม้กีม และไม้ปานที่จะใช้ในการสานแหให้เรียบร้อย2.    
นางชูจิตร สุขเรื่อง View
ทำกระเป๋า อุปกรณ์1. เส้นพลาสติก 5 ขีด2. กรรไกร3. หูถือกระเป๋าวิธีทำ1. ตัดเส้นพลาสติกยาวกว่ากระเป๋าแบบ 20-30 ซม. จำนวนความกว้าง 11 เส้น จำนวนความยาว 23 เส้น2. นำเส้นพลาสติกที่ตัดไว้โดยนำ 11 เส้นมา
นาง อุทัย วรรณงาม View
การทำไม้กวาดไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านได้นำเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใช้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ดังนั้น การท
นาง ทองเลื่อน อัปมาโท View
น้ำฝางวิธีทำ 1.เตรียมแก่นไม้ฝางใส่ตะแกรงล้างโดยให้น้ำไหลผ่านสักครู่ แล้วพักไว้ 2.นำน้ำใส่หม้อตั้งไฟ ใส่แก่นไม้ฝางลงต้มเคี่ยวไปจนได้น้ำสีชมพูอมม่วง(ถ้าชอบกลิ่นใบเตย ก็ใส่ใบเตยในขั้นนี้) พอหอมจึงลง
นาย ทศพร ปิยมาตย์ View
ากรเลี้ยงกระต่ายบ้านกระต่ายบ้านชื่อสามัญ : Rabbit, European Rabbitชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)Class : MammaliaFamily : Leporidae ลักษณะทั่วไป 
นาง วิไล คำป้อ View
การจักสานไม้ไผ่หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอัน
นางดี องอาจ View
ทำขนมข้าวแตน ข้าวแต๋น เป็นข้าวเหนียวขาว  และข้าวเหนียวดำทอด      กรอบ ราดด้วยน้ำอ้อยเป็นขนมโบราณของคนเมือง (คนภาคเหนือที่พูดภาษาเหนือ)ทำเพื่อเลี้ยงแขกในงานมงคลต่าง ๆ
นายดิ้น โคพันดุง View
สอนและขับร้องเพลงโคราช คุณลงดิ้น โคพันดุง เป็นผู้ที่มีใจรักการ้องรำทำเพลง โดยเฉพาะเพลงโคราชมาตั้งแต่อายุ 18 - 19 ปี มีโอกาสได้ฝึกต่อเพลงกับครูเพลง คือ พ่อแย้มที่บ้านนุก อำเภอขามสะัแกแสง โดยครูแย้มมีคณ
นาย ดุลยาลี หะยีด๊ะ View
ผ้าบาติกคำนำ    รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการวิจัยวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลายในหัวข้อ การทำผ้าบาติก คณะผู้จัดได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำผ้าบาติก ในรายงานเล่มนี้จะประกอบด้วย
แสงมณี ดันประดิษฐ์ View
การสานปลาตะเพียน"ปลาตะเพียน" ถือเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น ในด้านความแข็งแรง ปราดเปรียว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การสานปลาตะเพียนเพื่อมอบให้แก่ทารกจึงถือเป็นนัยยะที่สื่อถึงการมอบสารอันประเสริ
นางละเอียด ศิริพร View
การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนด้วยความที่ต้นโสนหางไก่ เนื้อในมีลักษณะคล้ายโฟมยังสามารถนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้ คนเฒ่าคนแก่จึงได้มีแนวคิดประดิษฐ์เป็นดอกไม้ขึ้นมาในช่วงว่างหลังจากการทำนา ประดับไว้ที่บ้านเพ
นางสาว ประภาศิริ สินค้าโอทอปชุมพร View
กล้วยแปรรูป.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)กล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงจากการบอกเล่าของผู้บริโภคว่ากล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพร มีรสชาติหอม หวาน อร่อยกว่า
นางจันทนา เชื้ิอฉิม View
การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างเรือนโรง หรือหลังคาป้องกันแดดและฝนโดยให้แดดส่องเช้าเย็นปรับพื้นที่กำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีดวางบ่อบนฝา ใช้ปูนผสมทรายฉาบปริ่มขอบภายในและภายนอก ป้องกันมดเข้าทำลายลูกจิ้งหรีดติดแผ่นพลา
นางดารา วงษ์ทำมา View
ถักตระกร้าด้วยเชือกฟางอุปกรณ์ ๑. โครงตะกร้าทำจากลวด ๒. ปอฟางสีต่าง ๆ ๓. สีเคลือบเงา ๔. กรรไกร ๕. เหล็กแหลม ๖. ไฟแชค วิธีทำนำปอฟางประกอบกับโครงตะกร้าที่ทำจากลวดขึ้นลวดลาย เช่น ลายหน
นาย บีลาล รอเซ็ง View
ขนมปัง รือเสาะขนมปัง เป็นอาหารที่ทำจากแป้งสาลีที่ผสมกับน้ำและยีส หรือ ผงฟู นอกจากนี้ยังมีการใช้ส่วนผสมอื่นๆเพื่อแต่งสี รสชาติและกลิ่น แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของขนมปัง และ แต่ละประเทศที่ทำ โดยนำส่วน
นาง อุดร เกตุแก้ว View
การเลี้ยงปลาหลักการเลี้ยงปลา 1.การเลี้ยงปลาแบบชนิดเดียว  หรือแบบเดียว  หมายถึง  การเลี้ยงปลาชนิดเดียวภายในบ่อเลี้ยง
นางสุดใจ หมวดสรทิพย์ View
ขมนรังผึ้ง    ส่วนผสม   แป้งข้าวเจ้า 4 ถ้วยตวง แป้งสาลี 2 ช้อนโต๊ะ ถั่วเหลืองต้มบดละเอียด 4 ถ้วยตวง ไข่ไก่ (ใช้เฉพาะไข่ขาว) 4 ฟอง หัวกะทิ 6 ถ้วยตวง น้ำตาลป
อารีย์ สอนฮะ View
ด้านเกษตรกรรมขั้นตอนการเพาะพันธุ์ นำปลาเพศผู้และเพศเมียเทียบ 15 วัน จากนั้นปล่อยลงให้ปลาผสมพันธุ์กัน เมื่อได้ไข่ให้นำปลาเพศเมียออก ให้เพศผู้ดูแลไข่ เป็นเวลา 1 อาทิตย์ ลูกปลาจะแข็งแรงแล้ว ให้นำปลา
นางสาว ชลภิชา กลุ่มคลองใหญ่พัฒนาบาติก View
การทำผ้าบาติก ประวัต ผ้าบาติก ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีการทำ โดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้มระบายสี หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ต
เฉลิม ตรีโภคา View
ขนมไทยกระยาสารท (อ่านว่า กระ-ยา-สาด) เป็นขนมหวานของไทย ทำจากถั่ว งา ข้าวคั่ว มาผัดกับน้ำตาล วิธีการทำกระยาสารทอุปกรณ์ กระทะ เตา ฟืน แบบพิมพ์ที่ใส่กระยาสารท ถุงพลาสติก ยางรัด มีดส่วนผสมกะทิ 5 กิโลกรัม
คุณครูกฤษดา _ View
ประวัติมโนราห์                      ประวัติมโนราห์มโนราห์ หรือ โนรา หรือเขียนว่า มโนห์รา ก็มี เป็นชื่อศิลปะการแสดงพื้นเม
ภานุพงศ์ ชูภู่ View
การปลูกทุเรียนการปลูกทุเรียนการเตรียมพื้นที่ต้องปรับพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดผังปลูกและติดตั้งระบบน้ำ โดยปรับพื้นที่ให้ราบไม่มีแอ่งที่น้ท่วมขังได้ ระยะห่างระหว่างต้นและรหว่างแถวด้านละ 9 เมตรปลูกได้ไร่ละ 2
วงวาศ ศรีมาลา View
ขนมบัวลอยไทย ขนมบัวลอยไทย 1. ทำบัวลอยโดยผสมแป้งข้าวเหนียว, เผือกนึ่งและน้ำเปล่าเข้าด้วยกัน นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จากนั้นจึงนำมาปั้นเป็นลูกกลมๆ ระหว่างปั้นนั้น ควรโรยด้วยเศษแ
นาง ปราณี เรืองชัย View
การทำไม้กวาดดอกหญ้าเด็กหญิง กฤตยาณี จิตสถาน ม.3/8 เลขที่ 23 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา การทำไม้กวาดดอกหญ้า อุปกรณ์ 1. เข็มเย็บกระสอบ  2. เชือกฟาง  3. ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 ซม.  4.
พีรเดช เเดงเหลือ View
ปลาหมึกตากแห้งผมมีเพื่อนคนนึง ค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเล พวกอาหารแห้งมีปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง เป็นสินค้าหลักแรกๆ เริ่มจากซื้อมาขายไป อยู่ห้องแถวเช่าเล็กๆในตลาดสดหลายปีผ่านไป ได้ขยับขยายสร้างเป็นตึ
นาง ชื่นจิตร พรรณมนี View
สารตะกร้าอุปกรณ์ สำคัญได้แก่1เชือกมัดฟางเบอร์ 6 จะเล็กน่อยนะค่ะ2 โครงเหล็ก3กกรไกร4เหล็กแหลมได้ขยายเวลาสอดเชือกวิธีมัดทบเชือกครึ่งหนึ่งมัดเงื่อนตามนั้นแต่เส้นหนึ่งไขว้บน เส้นหนึ่งไขว้ล่าง เริ่มจกตรงไหน
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237