Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นิตยา ปั้นทิม View
-เป็นผู้ที่ให้ความรู้เก่ยวกับสัตว์ต่างเเละพืชบางชนิด เพื่อให้ทราบถึงลักษณะต่างๆของสิ่งเหล่านั้น
นายวิโรจน์ เที่ยวธรรม View
หมอยายาพื้นบ้านปัจจุบันมีคนหันกลับมานิยมใช้พืชเป็นยารักษาโรคกันมากขึ้น ซึ่งพืชบางชนิดก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีในการประกอบอาหารแต่ละมื้อ เพราะนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารแล้วยังเป็นยารักษาโรคในตัวอีกด้วย1
สมาน จันทคลักษณ์ View
กระเบื้องดินขอเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญากระเบื้องดินขอจากบรรพบุรุษปัจจุบันเปิดร้านขายกระเบื้องดินขอ ชื่อร้าน บ้านดินขอเเม่เหี๊ยะ
อาจารย์ ดำรง เสนาโนฤทธ์ View
การก่อสร้างพระบรมธาตุนาดูนในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของ นายทองดี ปะวะภูตา ราษฎร์บ้านนาดูน ท้องที่ห
อาจารย์วิรัตน์ ปักการะนา View
การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ราษฎรตำบลนาดูน ได้ขุดพบพระพิมพ์ดินเผาในที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ซึ่งเป็นซากโบราณสถาน ข่าวการขุดค้นได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกทั่วส
นายเชาวลิต อิศณเดช View
ทำร้านอาหารส่วนตัวคุณลุงเชาวลิตเป็นคุณลุงที่ใจดีมีความสามารถเยอะ คุณลุงเป็นคนที่มีความรู้มากสามารถบอกประโยชน์และพันธุ์ไม้บริเวณศาสจ้าวพ่อตาปะขาวและบริเวณหาดหินงาม
นางสาวิตรี แป่มจำนัก View
การแปรรูปสมุไพรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร ให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สมุนไพรมีหลายชนิด และมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึก
นายสุวิช ศรีเพชรแก้ว View
การทำประมงคุณลุงสุวิทหรือพี่เมงเป็นชาวประมงหาปลาที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน พี่เมงมีอาชีพคือรับทำอุปกรณ์การประมงและเพาะพันธุ์ปลาไว้กินเองและขายตามท้องตลาด
คุณยาย บุอะ โต๊ะบัน View
การผลิตเครื่องจักสานใบเตยคุณยาย บุอะ ประธานกลุ่มสตรีเครื่องจักสานบ้านโต๊ะบัน เล่าให้ฟังว่า ต้นเตย ถือว่าเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และบันโต๊ะบัน อ.สิเกา จ.ตรัง ก็จะมีพืชชนิดนี้เป็นจำนวนมาก
นาย เต๊ะ โต๊ะหมาด View
การต่อเรือ คุณลุงชื่อ นายเต๊ะ โต๊หมาด เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 53 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นับถือศาสนา อิสลาม อาชีพหลักคือการทำประมงและกา
นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว View
เกษตร 4 ชั้นได้นำแนวความคิดจากการเห็นต้นไม้ในป่าหนาแน่นเบียดเสียดตั้งแต่ ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีมีความอุดมสมบูรณ์ทุกๆต้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมี จึงได้ทำการเลียนแบบป่าธร
นายขันตี ซางสุภาพ View
พัฒนาหมู่บ้าน
วิโรจน์ เที่ยงธรรม View
หมอยายาพื้นบ้านปัจจุบันมีคนหันกลับมานิยมใช้พืชเป็นยารักษาโรคกันมากขึ้น ซึ่งพืชบางชนิดก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีในการประกอบอาหารแต่ละมื้อ เพราะนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารแล้วยังเป็นยารักษาโรคในตัวอีกด้วย1
อาจารย์ดำรง เสนาโนฤทธิ์ View
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของ นายทองดี ปะวะภูตา ราษฎ
อาจารย์วิรัตน์ ปักการะนา View
ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ราษฎรตำบลนาดูน ได้ขุดพบพระพิมพ์ดินเผาในที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ซึ่งเป็นซากโบราณสถาน ข่าวการขุดค้นได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกทั
นางสาวิตรี แป่มจำนัก View
การแปรรูปสมุนไพรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร ให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สมุนไพรมีหลายชนิด และมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึ
นางสุนิษา จินากุลวิพัฒน์ View
ทำผ้าบาติกคำว่าบาติก (Batik) หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นคำในภาษาชวา ใช้เรียกผ้าที่มีลายเป็นจุด คำว่า "ติก" มีความหมายว่าเล็กน้อย หรือจุดเล็กๆ ดังนั้น คำว่า "บาติก" คือ ผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆ ด่างๆ ผ้าบาต
ปาน มนติ๊บ View
ประเพณีแลอุปั๊ดตะก่าแม่สอด อำเภอเล็กๆ ของ จ.ตาก เป็นเมืองชายแดน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 86 กิโลเมตร อยู่ในที่ราบระหว่างภูเขา  ส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาฝั่
สันติ ช้างทอง View
เพาะกิ่งมะนาว
ระย่อม นิรลุจี View
ทำขนมเข่ง
นางจำเนีบร เพ็งพิพัฒ View
ทำตระกร้าคุณป้าแนนได้ทำงานสานตะกร้ามานานแล้ววัตถุดิบหลักก็อคือหวาย หวาย เป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่เป็นเถาเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่  และหวายมีหนาม  คุณสมบัติใช้ประโยชน์ในการทำเฟอร์นิเจอร
นายขุกมิ่ง แซ่เฮง View
ขนมเค้ก               จังหวัดตรัง..นอกจากได้ชื่อว่า เป็นเมืองหมูย่างที่อร่อยไม่มีใครเหมือนแล้ว ยังเป็นเมืองแห่งขนมเค้กอีกด้วย เค้กเมืองตรังจะมีรูปลักษณ์เป็นก้อน
นายประเสริฐ น้ำผุด View
หมูย่างเมืองตรังตรังหมูย่างTrang Mu Yangตรังหมูย่าง หมูย่างตรัง ปาท่องโก๋ เป็น อาหารเช้าของเมืองตรังมีขนมจีบด้วย หมูย่างตรัง รสชาติความอร่อยเป็นที่เลื่องลือเพราะหนังกรอบ หอมเครื่องเทศ ใครไปเยือนเมืองต
นายสำเริง ศรกิติ View
ด้านหัตถกรรม1. กำหนดรูปแบบและลวดลาย ออกแบบหรือกำหนดรูปแบบและลวดลายนับเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการออกแบบ สำหรับงานแกะสลักต้องรู้จักหลักในการออกแบบ และต้องรู้จักลักษณะของไม้ที่จะนำมาใช้แกะสลัก เช่น
นางจำปี - View
เครื่องแต่งกายกะเหรี่ยงชุดกะเหรี่ยงลักษณะการแต่งกายของผู้หญิง            ชาวกะเหรี่ยงเป็น “นักทอ” เพราะทอผ้ากันเป็นวัฒนธรรมประจำเผ่า เสื้อสาวโสดตั้งแต่ ยังเยาว์จนได้เวลาอ
นายวิโรจน์ เที่ยงธรรม View
หมอยายาพื้นบ้าน ปัจจุบันมีคนหันกลับมานิยมใช้พืชเป็นยารักษาโรคกันมากขึ้น ซึ่งพืชบางชนิดก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีในการประกอบอาหารแต่ละมื้อ เพราะนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารแล้วยังเป็นยารักษาโรคในตัวอี
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237