Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
พ่อใหญ่ยัง สิงห์ศิลา View
ลอบดักปลาลอบ เป็น เครื่องมือที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำ มีลักษณะเป็นโครงรูปทรงต่างๆ ใช้วัสดุหุ้มโดยรอบ และมีส่วนที่เรียกว่า งา เป็นช่องให้สัตว์น้ำเข้าภายใน เป็นเครื่องมือที่สานด้วยไม้ไผ่ ใช้หวาย เถาวัลย์ หรื
ยายโหม ไม่ทราบนามสกุล View
อิ้ว เครื่องมือสำหรับหีบฝ้าย เพื่อแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้าย.
นางสุภาพ บุญยี View
สานเสื่อการทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ 
นายสัมฤทธิ์ สุริวงศ์ View
บ้านดินความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการสร้างบ้านดิน ขั้นตอนในการก่อสร้างบ้านดินอาจจะแตกต่างจากการก่อสร้างบ้านทั่วไป เนื่องจากบ้านดินไม่มีระบบโครงสร้าง ใช้กำแพงรับน้ำหนัก เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างก
นายอุบายศรี โคตรมงคล View
การทำว่าววิธีการทำว่าวจุฬา ผมในสมัยเป็นเด็กเมื่อถึงฤดูเล่นว่าว คุณตาก็จะทำว่าวจุฬาให้ และเริ่มรู้สึกสนใจอย่างจะทำเอง จึงได้เรียนการทำว่าวมาจากคุณตา              
มีดปะตง นายมานะ ชนะดี View
การทำมีดมีดปะตง ถือว่าเป็นมีดที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีความเเข็งเเรงทนทาน  ราคาเหมาะสม ใช้เหล็กที่มาทำมีดคือ เหล็กเเหนบ  นำเหล็กเเหนมาผ่าครึ่งเเล้วตีขึ้นรูปมีด ทำให้มีดพอตีขึ้นรูปเเล้วมีความท
คุณแม่ช่อเอื้อง พิณชัย View
การเพาะปลูกกล้วยไม้ และกล้วยไม้รองเท้านารีคุณแม่ช่อเอื้อง เป็นผู้สนใจและได้ทำการขยายพันธุ์และเพาะปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ของภาคเหนือหรือที่เรียกว่า ดอกเอื้อง และกล้วยไม้รองเท้านารี ที่บ้านแม่ก
นาง อรุณี พวงเรือนแก้ว View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นาง จันทร์สม กิ่งแก้ว View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางสมศรี ไทยกรณ์ View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางจันทร์ฟอง นิลแก้วขาว View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางเทียมตา น้อยทา View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางเกสร เสธธะยะ View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
คุณฐิตินันท์ จันทะเทวี View
การจักสานคุณฐิตินันท์ ได้เปิดโฮมสเตย์ในชื่อว่า นวลจันทร์โฮมสเตย์ ที่นี่จะมีการจักสานตะกร้าไข่จากตอกไม้ใผ่ ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปและจำนวนมากในป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง ตะกร้าไข่นี้ได้ถูกนำไปจำหน่ายที่น้ำ
นางเรือนแก้ว ไทยกรณ์ View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางอำพรรณ กิ่งแก้ว View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางโสภา พวงเรือนแก้ว View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางสุพรรณ พวงมาลา View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางวันเพ็ญ ทิพรมหาวัน View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางอำพร ต๊ะอุด View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางศรีลา สิงห์แก้ว View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นายเจริญ ทิพรมหาวัน View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางปิมปา ทิมมหาวัน View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
คุณเจนจิรา ภูขัติหมื่น View
องค์ความรู้เรื่องการทำเมี่ยง ผลิตภัณฑ์หมอนใบชา และพืชสมุนไพรคุณเจนจิรา เป็นชาวบ้านแม่กำปองปางนอก ได้เปิดโฮมสเตย์รับรองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแม่กำปอง บริเวณพื้นที่ทำกินของคุณเจนจิรามีป่าเมี่ยง สวนกาแฟ
คุณยายวัย ริญญา View
การจักสานคุณยายวัย ริญญา เป็นชาวบ้านแม่กำปองปางใน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คุณยายมีความเชี่ยวชาญในการเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพืชที่พบมากบริเวณบ้านแม่กำปอง
นางจันทร์สม วงค์ตุ้ย View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางอิ่น ทิพย์มหาวัน View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางอารีย์ วงศ์ตุ้ย View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางรจนา นงค์ยา View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
นางเดือนรุ่ง นงค์ยา View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ&n
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 345 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237