Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นางเฉลียว วงศ์หิรัญ View
ด้านหัตถกรรมลักษณะ : กระบุง เป็นภาชนะที่จักสานด้วยไม้ไผ่เป็นลวดลายต่างๆ ใช้สำหรับใส่ข้าว ข้าวโพด ถั่วงา ใช้ตวงหรือโกย และใส่ของอื่นๆ ปากมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร ก้นมีรูปทร
นางสาววรรณกร นาคโชติ นาคโชติ View
ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชุบยางพารา
อาจารย์ วิรัตน์ ปักการะนา View
การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ   เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ราษฎรตำบลนาดูน ได้ขุดพบพระพิมพ์ดินเผาในที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ซึ่งเป็นซากโบราณสถาน ข่าวการขุดค
นางชารี ปัจจัยโคถา View
ทอเสื่อการทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ 
นางสาว มณีรัตน์ อิทธโยภาสกุล View
ช้อนธรรมชาติเป็นช้อนที่ททำจากธรรมชาติ
กชกร บุญประเสริฐ View
ขายดอกไม้ ธูป เทียน
คุณพึงใจ ส่งศรี View
ผ้าบาติกผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 
นางสาวเกษมศรี แก้วสุข View
การทำศาลพระภูมิ การทำศาลในรูปแบบต่างๆ
สุ - View
ชงชาหญ้าหวาน
นายชนินทร์ ดวงสมบัติ View
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูพิงคราชนิเวศน์
นางคนึง พิศรูป View
การทำศาลพระภูมิ1.ทานํ้ามันลงบนพิมพ์2.ผสมปูนกับนํ้าจนปูนกับนํ้าเข้ากันดี3.หยอดใส่พิมพ์จนครบทั้งสองข้างแล้วใส่ลวดจึงประกบ4.รอให้แห้งแล้วแกะออก5.จากนั้นนําออกจากพิมพ์ทีละตัว ขูดและนำไปแช่นํ้า
นางสาว ขนิษฐา สินโพธิ์ View
การถักขอบกระบุงการถักขอบกระบุงที่มีลักษณะที่ถักน่องสิงห์ การถักเพื่อให้รูปแบบของงาน ยึดติดกับงานให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
นายวีระ พรหมเผือก View
การทำแหอุปกรณ์ในการสานแหกิม หรือ จีมเป็นอุปกรณ์ในการสานใช้กรอด้ายคล้ายกระสวยทอผ้า มีลักษณะเป็นไม้ไผ่เหลาให้แบนหนาประมาณ ๓ – ๔ มิลลิเมตร กว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว หัวแหลมมน ประมาณ ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาว เ
นาง จำลอง สิงห์โต View
การสานหีบการสารหีบที่ใส่ผ้าหรือใส่ของที่ใช้มากันตั้งแต่สมัยก่อน ที่ทำจากไม้ไผ่ หีบที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
นางสาว พัชรีกร บุญรื่น View
การย้อมสีตอกการย้อมสีตอกให้มีความสวยงามและเด่นชัดของผลงาน มีทั้งสีธรรมชาติ และสีจากลายผ้ามัดหมี่ และสีสดจากธรรมชาติ
นางสุวณีย์ ก๋งอุบล View
การแพทย์แผนไทยมีความสามารถและเชี่ยวชาญการนวดรักษาอัมพาตและรับประทานยาสมุนไพรตามอาการโรค การรักษาผู้ป่วยอัมพาตตามขั้นตอนของศูนย์ (อาบน้ำสมุนไพร ประคบเส้น นวดกดจุดด้วยน้ำมัน กินยาต้มสุมนไพร) การรักษาโดย
นายสีทา เเสงพล View
การสานเเหขั้นตอนวิธีการสานแห                            &nbs
พระครูสมศักดิ์ สุวรรณโณ View
โรงพยาบาลเรือวัดสุวรรณราชหงส์ จัดเป็นโรงพยาบาลเรื่องเพื่อซ่อมแซมรักษาเรือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขันเรือยาวในบริเวณแม่น้ำน้อย โดยมี เรือลำต่างๆก็ได้คว้ารางวัลมามกมาย
มาลี เรืองงาม View
จักสานไม้ไผ่มีกรรมวิธีที่มีความวิจิตรปราณีตเป็นอย่างมากตั้งแต่การจักตอกจนกระทั่งลงมือจักสาน ท่านได้ทำมายาวนานจนมีความสามารถ
คุณสุทัศน์ ลือชัย View
ทรัพยากรป่าไม้ น้ำตกแม่สา อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย คุณสุทัศน์ ลือชัย เป็นเจ้าหน้าที่ของน้ำตกแม่สา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทรัพยากรณ์ธรรมชาติพืชพรรณต่างๆ สามารถให้ความรู้เรื่องพรรณไม้ที่น่าส
คุณชาติชาย เหมืองหม้อ View
ช้าง, การเลี้ยงช้างคุณชาติชาย เหมืองหม้อ เป็นหนึ่งในควาญช้างที่ทำหน้าที่ดูแลช้างในปางช้างแม่สา เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงช้างมานาน  จึงสามารถให้ความรู้เรื่อง หลักการเลี้ยงช้าง กา
นายบุญธรรม ฮวดพรหม View
การทำเเคนช่างแคน จะจัดทำลูกโป้ขวา เป็นอันดับแรก โดยมีบันไดเสียง หรือคีย์ ตามที่ผู้มาซื้อแคนร้องขอ เช่น หากผู้มาซื้อแคน ต้องการแคน แปดโป้ ช่างแคน ก็จะบากรูสำหรับใส่ลิ้น จากนั้น ก็วัดนับจากรูลิ้นนั้นลงไ
นายเขียน สมพินิจ View
เกียวกับพิธีกรรมต่างๆๆพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีบายศรีสู่ขวัญ บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย และคนลาว ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดม
คุณลุงวิจิตร หมีฝั่น View
พรรณไม้ต่างๆนานาชนิดคุณลุงวิจิตร หมีฝั่น เป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพรรณไม้ในสวนรุกขชาติห้วยแก้วเป็นอย่างดี คุณลุงรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ทุกอย่าง ซึ่งก็ได้สะสมประสบการณ์จากการทำงานมากเป็นเวลานาน ทำให
นิตยา รุ้งเจียมศิลป์ View
การทำขลุ่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำขลุ่ย อยู่ในชุมชนขลุ่ยบ้านลาว ขลุ่ยนั้นทำมาจาก ไม้รวก ไม้เนื้อแข็ง และ ท่อ pvc
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237