Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นายกัญญา พรหมวิชัย View
การทำพิณ     พิณเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดที่มีมาเเต่โบราณ  พิณสมัยก่อน มีเฉพาะพิณโปร่ง นิยมทำจากไม้ขนุน เนื่องจาก ให้เสียงกังวานใสดี เกิดกำทอนดี ไม้ขนุน เนื้อไม่แข็งมาก ใ
นางสุวณี นะแก้ว View
จักสานกาบกล้วยและใยสังเคราะห์ จักสานกาบกล้วยเป็นศิลปหัตถกรรมที่สวยงามเเละทันสมัยเเละมีหลายรูปเเบบให้เลือก เป็นสินค้าที่เกิดจากความพยายามที่มีเเนวคิดอันเเปลกใหม่
นาง จวน สังฆมาศ View
กวาดซางเด็กมีความเชี่ยวชาญในการกวาดซางเด็ก มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี โดยใช้ยาแสงหมึกผสมน้ำมะนาวและน้ำผึ้ง ทาภายในปากเด็ก เพราะภายในคอเด็กจะมีการอักเสบจะใช้นิ้วมือทายาแล้วทาในปากเด็ก และให้ความรู้แก่
นาง จิรารัตน์ หว่างดอนไพร View
ด้านหัตถกรรมมีความสามารถเกี่ยวกับการจักสานเส้นเอ็น โดยเป็นวิทยากรสอนอาชีพให้แก่คนในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มในหมู่บ้านและมีคนในหมู่บ้านมาเรียนรู้เพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมของคนในชุมชน
นายบุญจันทร์ พรหมวิชัย View
เรื่องการทำกระติบข้าวการทำกระติบเป็นภูมิปัญญาของคนภาคอีสานที่ใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียวชึ่งทุกบ้านจะต้องมีไว้ติดบ้านเพื่อใส่ข้าวเหนียวไว้กินหรือไว้สำหรับถือไปไหนมาไหนด้วยเเทนการใส่กล่องข้าวการสานกระติบเป็
นายเลียง สำราญพัด View
เรื่องการทำเเห่แหเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามหมู่บ้านชาวประมงโดยทั่วไป ทั้งในน่านน้ำเค็มและน้ำจืด แหทุกชนิดมีลักษณะเหมือนกัน เมื่อแผ่ออกจะเป็นรูปวงกลม ขอบตีนแหจะมีโซ่ทำด้วยเหล็ก(ลูกแห)
นายสุเทพ อุบล View
การปลูกผักไร้ดิน   ก่อนลงแปลง เราต้องทำการเพาะเมล็ดผักบนฟองน้ำก่อนค่ะ ใช้ฟองน้ำ หนา 1 นิ้ว (ฟองน้ำก่อสร้าง ก้อนละ 5 บาท)  ตัดเป็นลูกเต๋าแล้วใส่ถาด นำน้ำเปล่าใส่ไป บีบ ๆๆๆ ให้ฟองน้ำกินน้
นายสุรินทร์ ขนอม View
การปลูกฝรั่งพันธ์กิมจูการปลูกฝรั่งหลังจากที่เลือกพื้นที่ปลูกได้แล้ว ถ้าต้องการจะปลูกเป็นสวนก็ควรจะจัดระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่างต้นประมาณ 3 x 3 เมตรในเนื้อที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 160 ต้น การเต
นายอำพล ใจกว้าง View
การทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด คือ อุปกรณ์สำหรับให้ในการทำความสะอาดที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านาน ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อทำความสะอาดบ้าน หรือปัดอยากไย่ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นความรู้ความสา
นายเล็ก จันทรวิชิต View
นวดแผนไทยการนวดแผนไทย" เป็นศาสตร์มหัศจรรย์  โดยมูลเหตุสำคัญมาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย  รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยโบราณ  "การนวดแผนไทย"&nbs
นางฉลวย คงศรี View
การเย็บอวนมีความเชี่ยวชาญในการเย็บอวน เช่น อวนจับปู อวนจับปลา อวนดักปลาสละ อวนจับกุ้ง อุปกรณ์ที่ใช้คือ เชือกกับด้าย เย็บได้วันละ 1 กอง 
นางสาวสุพรรษา ชนสุธรรม View
การทำหมึกแห้งหมึกแห้ง” ที่นิยมบริโภคกันนั้น ทำมาจากหมึกกล้วยหรือหมึกหอม ซึ่งมีราคาขายสูงกว่าหมึกสด  ส่วนกรรมวิธีการทำ ถ้าจะให้ได้สีสวยต้องไม่นำไปแช่น้ำแข็ง ขั้นตอนโดยนำมาผ่าส่วนตาส่วนปากออก และผ่
นางสาวกาญจนา บุญพา View
นาฏศิลป์และคีตศิลป์1. นาฏศิลป์     (1)รำตง เป็นการละเล่นของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองบางและหมู่บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การแสดงมีการตั้งแถวผ
พระอธิการสมศักดิ์ สุวัณโน View
การขุดเรือยาว พระอธิการสมศักดิ์ สุวัณโน ท่านคุ้นเคยกับแข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่เด็ก เคยเป็นฝีพาย ได้ศึกษาเรียนรู้ทำงานในการ ซ่อม ปรับปรุง และต่อเรือมาโดยตลอด ท่านมีดำริว่าเรือที่ชำรุดเสียหาย ก็ควรม
อ.วิรัตน์ ปักการะนา View
การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ราษฎรตำบลนาดูน ได้ขุดพบพระพิมพ์ดินเผาในที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ซึ่งเป็นซากโบราณสถาน ข่าวการขุดค้นได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประช
นางเคียบ ปาลาด View
ทดเสื่อ เลี้ยงหม่อนเลี้ยงหม่อนเพื่อนำมาใช้ทอไหม และปลูกต้นไหลเพื่อเอามาทอเสื่อ
นางสาวิตรี แป่มจำนัก View
การแปรรูปสมุไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร ให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สมุนไพรมีหลายชนิด และมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน ดังนั้น
นายพัฒนา ชีวาณิชณ์ View
พืชผักสวนครัวมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของพรุกง รู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆ
พ่อมา ขันธะโฮม View
การจักรสานวิธีการทำกระด้ง                                      วิธีการทำกระด้ง อุปกรณ์และเครื่อ
แม่น้อย กล้าหาร View
การทอเสือการทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ&nbs
ธนสร บุญพา View
อุปกรณ์เครื่องใช้กะเหรี่ยง ป้าอ้อม เป็นชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งมีความรู้และอนุรักษ์อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลายชาวกะเหรี่ยงได้ศึกษา และดูว่ามีลักษณะอย่างไร เพราะใ
นายเปิงตี พงษ์ไพรพัฒนา View
ทำหน้าไม้/ล่าสัตว์
นางนอจีกอ ผาภูมิสุชน View
การทอผ้ากะเหรี่ยง ยายนอจีกอ ผาภูมิสุชน เป็นคนไทย เชื้อสายกะเหรี่ยงซึ่งมีความรู้ด้านการทอผ้า โดยผ้าที่ได้นั้นยายนำมาทำเป็นผ้านุ่ง เสื้อ และย่ามแบบกะเหรี่ยง ซึ่งการทอผ้านั้นต้องใช้ความละเอียด และความอดท
นางพลับพลึง บุญประเสริฐ View
อาหารกะเหรี่ยงแกงตะกะเป๊าะส่วนประกอบ1. ขาหมู   2. แป้งข้าวจ้าว   3. ยอดชะอม (พุเส่ดุ)4. ยอดมะระขี้นก(ม่องกะรายุ)   5. ใบมะกรูด6. ยอดชะอมเถา(วองชะน่าดุ)   7. พริกแห้ง8. หัวหอม , กระ
นายสาย ทองผาสุขุม View
สมุนไพร ยารักษาพิษงูผู้ใหญ่สาย ทองผาสุขุม เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรที่ใช้รักษาพิษงู ซึ่งผู้ใหญ่ได้เล่าว่าได้รับวิ
ผู้ใหญ่ต้อย โพธิ์เกตุ View
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปราชญ์ผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นผู้เผยแพร่ภูมิปัญญาในการทำเกษตรอย่างพอเพียงโดยพึ่งพาธรรมชาติ
นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ View
ระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ
พระสมุห์สมเพียร โชติธรรมโม View
รู้เกี่ยวกับพืชในวัดวิเวกรัตนธัชมุณีพระสมุห์สมเพียร โชติธรรมโมจำพรรษาอยู่ที่วัดวิเวกรัตนธัชมุณี มาแล้ว 6 ปีเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัด  เขาคอกวาง และพืชพรรณในวัด
นางเบญญาพร สุชีพ View
กองทุนหมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องกองทุนหมู่บ้าน           กองทุนเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้จักสรรเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237