Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นางถนิม เดชนันคำ View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชากลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ 1
นางอรุณี ถมมา View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชากลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ 1
นางลัดดา บุญเลิศ View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชากลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ 1
นายอนันต์ ไทยกรณ์ View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ
นายดวงจันทร์ ไทยตัน View
การประดิษฐ์หมอนสมุนไพรใบชา กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปองเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยทางกลุ่มจะนำผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเป็นหมอนตามรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นจะใส่ฟองน้ำ
ยัง สิงห์ศิลา View
ลูกข่างลูกข่างเป็นของเล่นเด็กไทย ที่นิยมเล่นมาตั้งแต่สมัยโบราณอุปกรณ์ในการเล่น ได้แก่ ลูกข่าง และเชือก 
ยัง สิงห์ศิลา View
ไม้เท้าหากจะให้นึกภาพผู้สูงอายุสักคน เรามักนึกถึงคุณตา หรือคุณยาย ที่ผมสีขาวหรือสีดอกเลา หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใส่เสื้อคอกระเช้า หรือผ้าขาวม้า ผ้าถุง กางเกงขาก๊วย และอาจถือไม้เท้าอยู่ในมือ เพื่อช่วยค้ำ
ประกาศ หาญโนนเเดง View
น้ำสังเคราะห์ด้วยแสงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญต่อทุกระบบนิเวศบนโลก คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหาร โดยการนำเอาน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์มาทำปฏิกิริยาเคม
น้อย ชัดเจน View
ข้าวหลามข้าวหลาม เป็นขนมชนิดหนึ่งนิยมทำรับประทานกันในฤดูหนาว หรือเมื่อได้ข้าวใหม่ ใช้ไผ่ข้าวหลาม หรือไม้ป้างเป็นกระบอกใส่ข้าวหลาม ข้าวหลามแบบชาวบ้าน ใช้ข้าวสารเหนียวกับน้ำเปล่า และเกลือเท่าน
อำนวย ช.เสมือนใจ View
พืชสมุนไพรนายอำนวย ช.เสมือนใจ  ประธานชมรมแพทย์พื้นบ้าน จ.พัทลุง
จักกฤษณ์ สามัคคี View
ข้าวสังข์หยดนายจักรกฤษณ์ สามัคคี ประธานศูนย์บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 880 หมู่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง กล่าวว่า เดิมทีตนเป็นคนชอบศึกษาค้นคว้าอยู่แล้ว โดยการลองผิดลองถูก
สาธิตา เจริญกัลป์ View
การทำน้ำปลาประวัติเริ่มมาจากนายฮะหลี เจริญกัลป์ เป็นคนพื้นเพ ตําบลเกาะเปริด ได้เข้าไปเป็นคนงานโรงงานน้ําปลา จนมีความรู้เรื่องการทําน้ําปลา จึงลองมาคิดค้นพัฒนาสูตรการหมักน้ําปลาเอง จนมีกลิ่นที่หอมรสชาต
นางทองศรี ทิพย์สอน View
การทอผ้าซิ่นผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีความงดงามเป็นมรดกตกทอดมาสู่ปัจจุบัน เป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่ม อันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น และสร้างลวดลายขึ้นบนผืนผ้าด้วยการจก คือการสอดหรือควักเส้นฝ้า
นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ View
ดอกไม้ไหวดอกไม้ไหว คือ ดอกไม้ที่ทําจากแผ่นโลหะหรือแผ่นทองเหลืองนํามาติดกับเส้นลวดที่ขดเป็นสปริง ทําให้ดอกไม้ เคลื่อนไหวตามแรงสั่นหรือเคลื่อนไหวจึง เรียกวว่าดอกไม้ไหว ดอกไม้ไหวในอดีตใช้สําหรับประด
อำนวย สุทธัง สุทธัง View
วาดภาพ/จิตรกรรมการศึกษา-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ปี พ.ศ.2501-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนอุบลวิทยาคม-ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนพาณิชยการอุบล (แผนกวิจิตรศิลป
นายคำภีร์ ทันจาว View
ทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว  อุปกรณ์การทำไม้กวาดดอกหญ้า1. เข็มเย็บกระสอบ2. เชือกฟาง3. ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 ซม.4. ดอกหญ้า5. ตะปูขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ขั้นตอนการทำไม้กวาดวิธีทำไม้ก
มานะ ไม่ทราบนามสกุล View
ตีมีด1.เตรียมคน ต้องใช้คน 3-4 คนขึ้นไป โดยเฉพาะการตีมีดในขั้นตอนที่ 1 ( การหลาบ ) ต้องใช้คนที่มีพละกำลัง ร่างกายแข็งแกร่ง ตลอดจนต้องมีความสามัคคีและมีประสบการณ์มาก2. เตรียมอุปกรณ์  เป็นอุปกรณ์และ
อัญชลี แจ่มเเจ้ง View
เครื่องสานโดยทั่วไปการสร้างเครื่องจักสานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยตามสภาพภูมิศาสตร์รวมถึงประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวัสดุในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องจักสานในรูป
ประกาศ ไม่ทราบนามสกุล View
การเลี้ยงจิ้งหรีด วงจรชีวิตของจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายไข่ : จะมีสีเหลืองอยู่เป็นกลุ่มในดิน มีลักษณะยาวเรียวคล้ายเม็ดข้าวสาร ระยะไข่ประมาณ 7 วัน จะฟักออกเป็นตัว ถ้าหน้าหนาวอากาศหนาวจะใช้เ
เสนาะ จูทัย View
เตาเผาถ่านขุดหลุม เพื่อวางฐานเตา ปูพื้นเตาด้วยวัสดุแข็งแผ่นเรียบ ก่อกองทรายเป็นทรงโค้งมน (ทรงโค้งจะช่วยเก็บความร้อน ให้หมุนวนในเตาได้ดี)พรมน้ำ ปิดกระดาษบนกองทราย เอาดินเหนียวผสมแกลบ ผสม
นายวิเชียร ภาดี View
ทำลวดลายอาคารศาสนสถาน และแกะสลักเทียนพรรษานายวิเชียร ภาดี เกิดในครอบครัวชาวนาที่มีฐานะยากจน จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ด้วยการทำนา และเป็นกรรมกรรับจ้างในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่
นิตยา สนิท View
การทำบ้านดินในขั้นตอนการสร้างบ้านเริ่มจากการไปอบรมการทำบ้านดิน และมาศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง หลังจากนั้นจึงได้ทำการออกแบบและทำโมเดลจำลองตัวบ้าน1.ร่างแบบแปลนจากโมเดลที่ปั้นขึ้น2.แบบแปลนที่ร่างขึ้นมาพร้
ศิริเนตร สุวรรณโคตร View
ทำขนม ทำบายศรีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านกับแม่ศรี มะหาด เป็นผลไม้พื้นบ้าน คนอีสานเรียนหมากหวดข่า เวลาสุกมีรถชาตอหวาน บางต้นก็ฟาด สรรพคุณทางยาแก้ท้องเสีย ส่วนรากก็เอาไปแช่น้ำห
นายอำนวย สุทธัง View
วาดภาพการศึกษา -ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ปี พ.ศ.2501 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนอุบลวิทยาคม -ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนพาณิชยการอุบล (แผนกวิจิตร
พระครูวีรกิจสุนทร(เอนก) ฤทธิ์เรืองโรจน์ View
สมุนไพรวัดเจียง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1974 ไม่ทราบประวัติการก่อสร้างเพราะที่บ้านเจียงเดิมมีวัดอยู่ 4 วัด  ได้แก่ วัดสะแหล วัดเฉลียง วัดเจียง และวัดปราสาท ปัจจุบันสถานที่วัดสะแหลและวัดเฉลียงเป็น
ชโลธร มัธยมชาติ View
การเลี้ยงหอยนางรมการเลี้ยงหอยนางรม หอยนางรม เป็นหอยสองฝาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีผู้บริโภค หอยนางรมกันมากโดยเฉพาะหอยนางรมพันธุ์ใหญ่หรือหอยตะโครม เนื่องจากการตลาดหอยนางรมนั้น มีแนวโน้มขยายตั
สิงเห ทองศรี View
การปลูกป่าชายเลนป่าชายเลน ป่าชายเลนพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ ลำคลอง และเกาะที่มีน้ำทะเลท่วมถึง โดยพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเกิดป่าชายเลน คือ อ่าวที่มีน้
นาง บัวจันทร์ นิปุณะ View
การทำปิ่นปักผม“ปิ่นโบราณ” เป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่ม มีครูช่างที่ชื่อ “ครูก้อนแก้ว อินต๊ะก๋อน” เป็นครูช่างระดับตำนานในการทำปิ่นปักผมโบราณ ซึ่งท่านเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคชรา เมื่อปี 2
นาย พรหมมินทร์ คำกลาง View
จักสาน“จักสาน” เครื่องจักสานของบ้านท้องฝาย ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักสานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และที่ใช้ในศาสนพิธีต่างๆ อาทิ พาน ข้อง ตะกร้า และอื่นๆอีกมากมาย ที่ล้วนแต่มีลวดลายที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 345 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237