Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นางทา คนงาน View
ทำถั่วเน่าแคบ (ถั่วเหลืองแผ่น)
คุณวิลาวัลย์ จำปางาม View
ปลาตะเพียนใบลานขั้นตอนการสานปลาตะเพียน เป็นรูปนะคะ อัพโหลดไว้แล้วค่ะลองทำตามดู
นายเสาร์ ศรีกุณะ View
ดนตรีพื้นเมือง
นางบำเพ็ญ ดวงแก้ว View
ประดิษฐ์ดอกไม้ดิน และดอกไม้กระดาษ
คุณจำเรียง ไชยวงศ์ View
สบู่สมุนไพรบุหงา
คุณพัฒนาพร เสียงสนั่น View
อาหารแปรรูปจากสมุนไพร ชมรมรักษ์สมุนไพรป่าไม้แดง15 หมู่ที่ 9 บ้านป่าไม้แดง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
นางนันทีวรรณ ขัติยะ View
ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
นายธนทร เมฆวงศ์ View
โคมตะเกียงไม้
นางสาวอุไรวรรณ จิโนรส View
เครื่องเขินสร้อยมุกเงิน
Yongsak Chatsirung View
ชุดหัวโขนเล็ก
Prapaporn Yimlamai View
ชุดขันโตกประยุกต์
Saowapan Chunpanyo View
Chinese Pie with Fruits Filling
นายวิชัย ชีวินกุลทอง View
ไข่มุกชาเขียวใหม่ไข่มุกชาเขียวใหม่ กลิ่นหอม มีประโยชน์ต่อร่างกาย บรรจุภัณฑ์สวยงาม(OTOP)(APEC)
นายยุทธศักดิ์ ศิริรัตน์ยาภรณ์ View
ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง
Supha Supha Yawiset View
น้ำผึ้ง
คุณพ่อสำลี คูสกุล View
ทำการเกษตรด้วยน้ำหมักชีวภาพคุณพ่อสำลี ปลูกพืชผักมากมายหลายชนิดไว้รับประทานเองและขายให้กับผู้ที่มาซ้อที่สวนเพื่อไปรับประทาน นอกจากนี้ยังปลูกดอกดาวเรืองได้สวยงามและแข็งแรง  โดยใช้น้ำหมักชีวภาพรดผัก
คุณแม่หนูคำ คูสกุล View
การถนอมอาหารคุณแม่หนูคำมีความชำนาญในการถนอมอาหาร เช่น  การทำปลาร้า ซึ่งทำไว้ทานและจำหน่ายให้กับคนในหมู่บ้าน  และนอกจากนี้ยังทำกระเทียมดองได้อร่อย ซึ่ง ในการทำกระเทียมดองนั้นคุณแม่หนูคำไ
นายเชวง จันทร์ขาว View
ตีกลองสะบัดชัย
นายหย่อน ชัยสงค์ View
ทำเกลือสินเธาว์เป็นผู้ที่ทำเกลือสินเธาว์บ้านพระซองได้สวย ขาว ที่สุด และได้ทำเกลือสินเธาว์มาเป็นระยะเวลา 33  ปีแล้ว
นายบุญล้อม ชุมปลา View
จ้ำประจำหมู่บ้านในการทำเกลือสินเธาว์จ้ำหรือผู้นำในการทำพิธีกรรมก่อนที่จะทำเกลือสินเธาว์ของบ้านพระซองทำมากว่า 40 ปี ซึ่งพิธีกรรมก่อนที่จะทำเกลือสินเธาว์ของบ้านพระซองเขาเรียกว่า  การแฮกบ่อ โดยจะทำใ
นางจุไรรัตน์ สงสัย View
ปลาหมึก 3 รสเป็นสินค้าระดับ  OTOP  
นายอุดม ลดหวั่น View
สุมนไพรพรอุดมขายยาสมันไพรทุกชนิด สมุนไพรน้ำ ขี้ผึ้งสมุนไพร  
นางกุลนารถ ชื่นศิริ View
ทุเรียนพับเนื่องจากนางกุลนารถปลูกสวนทุเรียนในปีนั้นมีเรียนจำนวนมาก จึงคิดที่จะเอามาแปรรูป จึงคิดแปรรูปเป็น ทุเรียนพับ
นางจำเรียง เมืองศิริ View
กะปิในตอนเรก   นางจำเรียง ได้ทำกระปิรับประทานเอง หลังจากนั้นจึงคิดที่จะทำขายตามตลาดนัด  
นายทวี มารศรี View
เครื่องปั้นดินเผากระถางต้นไม้1. เป็นผู้เครื่องปั้นดินเผาในสวนนงนุชจนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยง 2.เป็นป็นอออกแบบกระถางต้นไม้และเครื่องปั้นดินเผาในแบบต่างๆจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
นางสุนีย์ ธนงค์ View
ปลาหมึกอบแห้งนอกจากปลาหมึกอบแห้วแล้วยังมี กุ้งแห้ง น้ำปลา และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ
นางบุญช่วย เกาะแก้ว View
การทำข้าวหลามข้าวหลามของคุณบุญช่วย มีความอร่อยเป็นสูตรเฉพาะ เป็นที่น่าสนใจของเดิมบางนางบวช
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237