Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นางสาวโสภา กาฬภักดี View
การถักแหแหเป็นเครื่องมือหาปลาประเภทหนึ่ง แหเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิในการจัดทำ
นางธรรมเนียม ทวีสุข View
การทำปลาเค็มการทำปลาเค็ม มีสูตรผสมที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ยอมรับของคนในตลาดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สุเวช คำเดชะ View
ทำเกษตรอินทรีย์, วิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำปุ๋ยจากธรรมชาติ” ปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ สุเวช คำเดชะ วัย 41 ปี เกษตรกรบ้านหนองนกเขา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ที่เปลี่ยนที่ดินที่ใช้ทำนา 2 ไร่เศษ มาทำเกษตรอิน
อ๋อย ศรีวิจารณ์ View
ทำเกษตรผสมผสานด้วยเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริแบบเต็มพื้นที่, วิทยากรเรื่อง “คนมีน้ำยา”เกษตรกรบ้านหนองโสน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง บอกว่า บนพื้นที่ 70 ไร่ อาศัยอยู่กัน 4 ครอบครัว ทำเกษตรผสมผสานด้วยเกษตรอิ
โปย เดือนกระโทก View
เกษตรอินทรีย์ วิทยากรเรื่อง “วิถีชาวนา”นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปราชญ์ชุมชนสระแก้ว ปัจจุบันเป็นกรรมการกองทุนผู้สูงอายุของศูนย์ฝึกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเพื่อนกับลุงพี และก็ได้เข้าร่วมงานกับโพธิวิ
ลุงพี หึกขุนทด View
การทำงานเกษตรแบบผสมผสาน-เกษตรอินทรีย์ลุงพี หึกขุนทด เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับเป้น “ปราชญ์ชุมชน” ของสระแก้ว  อายุ 62 ปี ที่ใคร ๆ เรียก “ลุงพี” เกษตรกรจากบ้านสองศรีเจริญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรร
นางละมุล แก้วตาล View
โครงการโอ่งก๊าซชีวภาพด้วยมูลโค – กระบือด้วยอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในการเดินตาม “รอยเท้าพ่อ” มาตลอดของ นางละมุล ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งปลูกผัก เล
นายสมยืน เทียนแย้ม View
ช่างทำแจกันและงานแกะสลัก---แกะสลักกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว โดยนำกะลามะพร้าวมาทำความสะอาด กลึงกับเครื่องกลึงให้ได้ขนาด และรูปทรงด้วยกระดาษทรายให้เรียบ วาดลวดลายให้เสวยงาม
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237