Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
คุณรพีภรณ์ ขันธะสีลา View
องค์ความรู้ด้านพืชป่าภาคเหนือ และ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านภาคเหนือคุณรพีภรณ์ ขันธะสีลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาชีววิทยา และปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา จากภาควิชาชีววิทยา คณะว
คุณภราดร กานดา View
ที่สวนคุณภราดร กานดา วัย 50 ปี เจ้าของไร่กุหลาบ “ปฐมเพชร” หนึ่งในชาวไร่ที่ได้ย้ายถิ่นฐานจาก จ.นครปฐม มาสร้างอาณาจักรไร่ปลูกกุหลาบที่ อ.พบพระ เมื่อหลายปีก่อน โดยนำกิ่งดอกกุหลาบพันธุ์ขาวมะลิ แ
ศรมณี - View
ขายหยกตลาดแม่สอดบริเวณถนนประสาทวิถี ซึ่งเป็นแหล่งค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแม่สอด และมีการจัดตั้งเป็นย่านการค้า “สยามอัญมณีแม่สอด หรือ ตลาดพลอยแม่สอด” ซึ่งย่านการค้าสยามอัญมณีเกิด
นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด View
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูด กคุณมนัทพงศ์ เซ่งฮวด นักออกแบบรุ่นใหม่ของกระจูดวรรณีผู้สืบสานภูมิปัญญาจากคุณแม่ผู้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศปี 2556&nbs
นายนิรัตน์ เพ็งเจ้ย View
ไกด์ทะเลน้อยพัทลุงลุงนิรัตน์เป็นชาวเรือไกด์นำเที่ยว ลุงเล่าว่าการท่องเที่ยวทะเลน้อย มีจุดเด่นคือ  คือ ล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” พันธุ์บัวที่มีขึ้นอยู่มากที่สุด โดยในช่วงเช้าเหล่า
นายวีระพล ห้วนแจ่ม View
การเลี้ยงชั้นโรงและผึ้งโพรงไทยนายวีระพล  ห้วนแจ่มอดีตนักวิจัยด้านกีฎวิทยามีความรอบรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง จนขยายเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงตำบลปันแต จนสามารถคว้าร
วาสนา คำหาญ View
จักรสานไม้ไผ่งานจักรสานไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมากจากบรรพบุรุษ
เกษร คำหาญ View
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าพ้นเมืองผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
สุชาดา ศรีสุโน View
การปลูกข้าวอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์
เพ็ญพร สำเภา View
ผูู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปจิ้งหรีดจิ้งหรีดเป็นสินค้าเป็นที่นิยมของชาวธาตุพนมมีราคาดี 
สุดใจ ศรีโรจน์ View
เพาะเห็ดผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด
ผ่องพรรณ คำป้อง View
กาละแมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกะละแมของอำเภอธาตุพนม
นาย สมคิด ชัยณรงค์รัตน์ View
ทำหมูเค็มตากแห้งหมูเค็มคือการแปลรูปของเนื้อหมูให้กลายมาเป็นวัถุดิบที่มีความอร่อยและสามารถทำเองได้ง่ายและสามารถเก็บไว้ได้นาน
นาย ละมัย หมัดรอ View
ปลาบูดูปลาบูดูเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหาร และเพิ่มรสชาดให้กับปลา โดยการนำปลายี่สกมาขูดเกล็ด ผ่าท้อง ตัดหัว ล้างให้สะอาด ใส่เกลือแล้วหมักไว้ประมาณ 10 วัน นำออกมาล้างน้ำ แล้วคลุกข้าวคั่ว (บด) หมั
นายเสถียร โพธิพฤกษ์ View
การทอพรมเช็ดเท้าการทอพรมเช็ดเท้า เป็นภูมิปัญญาซึ่งทำรายได้เสริมให้แก่ผู้ประดิษฐ์เป็นอย่างดีเป็นการนำเอาเศษผ้าขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้วมาทำพรมเช็ดเท้าโดยการทอ นายเสถียร โพธิพฤกษ์ ชาวบ้านตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ
นายสมหวัง คำวัจนัง View
การทำอังกะลุงและอังกะลุงราวนายสมหวัง คำวัจนัง ชาวบ้านพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นผู้หนึ่งที่สนใจดนตรีไทยมาช้านาน มีประสบการณ์ในการสอนดนตรีไทย ทำให้เขาคิดประดิษฐ์อังกะลุง ในครั้งแรกประดิษฐ์
ลุงสุวรรณ เฟือยมี View
การแกะสลักเหง้าไม้ไผ่ตง   จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ปลูกไผ่ตงกันมาก โดยเฉพาะในแถบหมู่บ้านนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในฤดูกาลที่ไผ่ออกหน่อแล้วชาวบ้านนำหน่อไม้ไปขายเ
อนันต์ กตัญญู View
การกลึงและแกะสลักหินอ่อนด้วยเหตุที่สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครนายก มีภูเขาหลาลูกพาดผ่าน จึงเป็นแหล่งที่มาของหินต่างๆ โดเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาชะโงก เป็นแหล่งที่มี หินอ่อนและหินสบู่ หินสบู่ เป็นแร่ชนิด
นาย สมคิด ชัยณรงศ์รัตน์ View
ทำหมูเค็มตากแห้งหมูเค็มคือการแปลรูปของเนื้อหมูให้กายมาเป็นวัตถุดิบที่มีความอร่อยและสามารถทำเองได้ง่ายและสามารถเก็บไว้ได้นาน
นาง อนงค์ ลำเจียก View
ขนมเปี๊ยะ หมี่กรอบขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว ไส้ถั่วงาดำ หมี่กรอบ ขนมปุยฝ้าย เป็นสินค้าโอท็อปจังหวัดนครนายก
นางวิเชียร บัวทอง View
การทอผ้าขาวม้าร้อยสีนางวิเชียร บัวทอง หรือป้าแอ๋ว ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนหนองขาวรุ่นเกือบแรกๆที่ไปเรียนทอผ้าด้วยกี่กระตุกมาจากชาวบ้านตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แล้วนำมาทอ เผยแพร่ในตำบลหน
นายอดิศักดิ์ ฝอยทับทิม View
การม้วนด้ายการทอผ้านั้นมีขั้นตอนย่อยๆ หลายขั้นตอนมาก เริมตั้งแต่การม้วนด้ายยืน การเก็บตะกอหรือการทำเขา การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก และอีกมากมาย แต่ถ้าจะพูดถึงนายอดิศักดิ์ ฝอยทับทิม หรือพี่จั๊วะแห่งบ้าน
ขวัญใจ พัฒนมาศ View
การทำขนมตาล นางขวัญใจ พัฒนมาศ หรือพี่เจี๊ยบ ทำขนมตาลขายและทำให้นักท่องเที่ยวดูมาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว จุดเริ่มต้นก็มาจากการเป็นไกด์ชุมชน มีหน้าที่พานักท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆในชุมชน เช่น ดงตาลโต
นายสมพงษ์ ทองแท้ View
การทำน้ำตาลสดและน้ำตาลปึก น้ำตาลสดก็เป็นอีกหนึ่งของขึ้นชื่อของหมู่บ้านหนองขาว มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านขายตลอดข้างถนน บางร้านก็ทำเองตั้งแต่ขึ้นตาล ทำน้ำตาลสด และขายเอง แต่บางร้านก็ซื้อมาจากคนที่ขึ้นตา
ราเมต ประพันธ์ View
การเฉาะลูกตาล หลังจากได้ทะลายตาลมาจากการขึ้นตาลแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเฉาะตาลเพื่อนำเต้าตาลที่อยู่ภายในออกมาขาย ทำขนม หรือนำมารับประทาน โดยลูกที่ใช้คือลูกที่อ่อนๆกำลังดี ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป ในก
นายราเมต ประพันธ์ View
การขึ้นตาลโตนด ชาวบ้านตำบลหนองขาวโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาบ้างทำไร่บ้าง ซึ่งตามที่นาที่ไร่เหล่านั้นก็จะมีต้นตาลโตนดซึ่งถือได้เป็นทรัพยากรชีวภาพของชุมชนขึ้นอยู่มากมาย เมื่อถึงฤดูกาลที่
นิสากร ทองโปร่ง View
การประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร เเละการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักความพอเพียง นิสากร  ทองโปร่ง หรือ ป้าหนู เกิด พ.ศ.2498 สมรสกับนายดำรัส ช่วยพลัด หรือที่รู้จักกันว่าลุงเจ็ก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99/1 หมู่
นาง ผาด กกก View
ปลูกต้นไม้พืชที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามที่มากขึ้น ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้เกิดความเจริญตา ส่วนใหญ่ไม้ประดับมักเป็นพืชดอก จึงเรียกรวมกันว่า ไม้ดอกไม้ประดับซึ่งความเป็นจริงแล้วไม้ประดับ
นาย กิจ ศาลเตี้ย View
ไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับ หมายถึง พันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงาม ด้วยการอาศัยความโดดเด่นของผล ดอก ใบ และลำต้น ทั้งลักษณะความสวยงาม หายาก ความเป็นสิริมงคล รวมถึงการมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนพัน
นาย ละไม หมัดลอ View
ปลาบูดูบูดูเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ ได้มาจากการหมักปลากับเกลือเช่นเดียวกับการหมักน้ำปลาโดยอาศัยเอนไซม์และจุลินทรีย์จากปลาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการหมัก 8-15 เดือน ที่ต่าง
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 345 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237