Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 10,328 รายการ
Back Next
นายอาวุฒิ แสนเจ๊ก View
การกรีดยางพารา การกรีดยางที่ถูกต้อง ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ได้แก่ พันธุ์ยาง อายุต้นยาง ฤดูกาล การเปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด ตลอดจนความชำนาญของคนกรีด โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได
นาย พีรณัฐ วงค์ผาบุตร View
อาหารนายพีรณัฐเป็นชายที่ชอบทำอาหารเป็นพิศ
น.ส. พัชรินทร์ กุลสอนนาม View
ทำอาหารและขนมน้องป๋อมแป๋มชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆเลยทำให้ทำอาหารหรือขนมได้แบบอร่อยเหมือนผู้ใหญ่หลายๆคน
น.ส พัชรินทร์ กุลสอนนาม กุลสอนนาม View
ทอดใข่ทำให้ดุแล้วน่ารับประทานและอร่อยมากแชบเวอร์
นาง พงพันธุ์ กุลสอนนาม View
พาขวัญนาง พงพันธุ์ เป็นคนที่ทำพาขวัญสวยมากในบ้านเรามีงานแต่งเค้าก็ชอบให้คุญย่าพับไปทำพาขวัญให้เสมอ
น.ส พัชราภา แสนเจ๊ก แสนเจ๊ก View
ตำมะละกอตำออกมาแล้วอร่อยมากและมีศ้กยภาพที่ดีทำให้ทานแล้วมีความสุขและจี๊ดจ๊าดมาก
นาย สงวน กุลสอนนาม View
ในการปลูกพืชนายสงวนเป็นคนที่ชอบปลูกพืชมาแต่ไนแต่ไหรเช่น กล้วย พัก หญ้า เป้นต้น
นางสาว พัชรินทร์ กลุสอนนาน View
อาหารและขนมตำออกมาแล้วอร่อยมากและมีศักยภาพทีดี ทำให้ทานแล้วมีความสุข จิ๊ดจ๊าดมาก
นาง ฉลอง กุดวงค์แก้ว View
พืชสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรเป็นงานสืบเนื่องจากการทบทวนวิถีชีวิตของกลุ่มผู้นำชุมชนประวัติ โรงงานแปรรูปน้ำผลไม้พื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ ซึ่งสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ และมุ่งผลิตเครื่องดื่มจา
นางสังวาลย์ ข่วงทิพย์ View
การทำบวชมันแกวเนื่องในวันแม่ที่ผ่านมาครอบครัวของฉันได้ทำบวชมันแหล่(มันแกวที่มีสีม่วง) ไปทำบุญด้วยกันที่วัดซึ่งฉันก็ได้มีส่วนช่วยคุณยายของฉันทำด้วยโดยคุณยายเริ่มปอกเปลือกมันแกวแล้วนำไปล้างต้มไว้ใน
นางหนูพร ข่วงทิพย์ View
การทอผ้าสี่เขาการทอผ้าสี่เขาเป็นการทอผ้าพื้นเมืองของชาวอีสานในสมัยอดีตนิยมใช้ฝ้ายธรรมชาติแต่ปัจจุบันนั้นใช้ฝ้ายสังเคราะห์หรือฝ้ายโรงงานลายที่ใช้ในการทอมีลายหมากนัดหรือลายสับประรดและลายพัฒนาสี่เขา”&nbs
สายันต์ ศรีมุกดา View
บ้านดิน1. ทดสอบเนื้อดิน นำดินใส่ในแก้วสามในสี่ส่วน เติมน้ำให้ท่วมดิน ใส่เกลือ 1 ช้อนชาคนแล้วคอยให้ตกตะกอน เพื่อสังเกตดูชั้นต่าง ๆ ของเนื้อดิน แบ่งสัดส่วนของแก้วออกเป็น 10 ส่วน สิ่งที่หนักจะตกตะกอนก่อน
นางสมร กุนดา View
การปลูกปาล์มการปลูกปาล์มน้ำมัน      ปาล์มน้ำมัน เป็น พืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตน้ำมันสูง เจริญเติบโตเร็วมีอายุการให้ผลผลิตที่ยาวนาน ลงทุนในการปลูกระยะแรกสูง และนานกว่าที่
สายันต์ ศรีมุกดา View
การทำบ้านดิน
นาง พิมพ์ โถตันคำ View
เกษตรกรรมบนที่แห้งแล้งปีพ.ศ.2533 สามีนางพิมพ์ได้เสียชีวิต ลงทำให้นางพิมพ์ต้องรับภาระเลี้ยงบุตรสาว 3 คน จึงทำให้ปี 2535 นางพิมพ์ตัดสินใจไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร เหตุผลที่สำคัญในขณะนั้นคือรายรับไม่พอใช้จ
รัตน์ กุดแถลง View
สานตะกร้า ป่านสอนนาราย จุดเด่นของงานหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ คือ ความแข็งแรงทนทาน อายุใช้งานกว่า 10 ปี ซักทำความสะอาดได้ สีไม่ตก และไม่ขึ้นราคา และเมื่อรวมกับฝีมือการออกแบบที่หลากหลายเข้าไปด้วย ทำให
สุนิสา แจ่มใส View
ข้าวจี่ข้าวจี่สำมะปิ   บทที่  1บทนำ1.            ความเป็นมาและความสำคัญข้าวจี่   เป็นขนมพื้นบ้านของภาคอีสาน ทำจากข้
สุนิสา แจ่มใส View
ข้าวจี่ข้าวจี่สำมะปิบทที่  1 บทนำ1.            ความเป็นมาและความสำคัญข้าวจี่   เป็นขนมพื้นบ้านของภาคอีสาน ทำจากข
สุนิสา แจ่มใส View
ข้าวจี่บทที่  1บทนำ1.            ความเป็นมาและความสำคัญข้าวจี่    เป็นขนมพื้นบ้านของภาคอีสาน ทำจากข้าวเหนียวนึ่งทาเ
จวน สำราญพิทักษ์ View
ข้าเขียบวัสดุและอุปกรณ์อุปกรณ์1. ครกม่อง2. ที่สำหรับทับให้เป็นแผ่น3. กระติกสำหรับใส่ข้าวที่ตำแล้ว4. ถังสำหรับใส่น้ำเครือตดหมา5. เสื่อสำหรับใส่ข้าวเขียบ6. ถุงพลาสติกตัดครึ
นางกิ่งเพ็ร์ช มะโนมัย เพิ่ม4 View
ขนมดอกจอกสมุนไพร       ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เเสดงให้เห็นถึงความประณีตสวยงาม อ่อนช้อย ที่สื่อออกมาทางทางด้านงานฝีมือการทำขนมขนมไทยมีหลากหลายชนิด เช่น
นางกิ่งเพ็ร์ช มะโนมัย เพิ่ม3 View
ขนมดอกจอกสมุนไพร       ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เเสดงให้เห็นถึงความประณีตสวยงาม อ่อนช้อย ที่สื่อออกมาทางทางด้านงานฝีมือการทำขนมขนมไทยมีหลากหลายชนิด เช่น
นางกิ่งเพ็ร์ช มะโนมัย เพิ่ม2 View
ขนมดอกจอกสมุนไพร       ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เเสดงให้เห็นถึงความประณีตสวยงาม อ่อนช้อย ที่สื่อออกมาทางทางด้านงานฝีมือการทำขนมขนมไทยมีหลากหลายชนิด เช่น
นางกิ่งเพ็ร์ช มะโนมัย เพิ่ม1 View
ขนมดอกจอกสมุนไพร       ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เเสดงให้เห็นถึงความประณีตสวยงาม อ่อนช้อย ที่สื่อออกมาทางทางด้านงานฝีมือการทำขนมขนมไทยมีหลากหลายชนิด เช่น
นางกิ่งเพ็ร์ช มะโนมัย View
ขนมดอกจอกสมุนไพร       ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เเสดงให้เห็นถึงความประณีตสวยงาม อ่อนช้อย ที่สื่อออกมาทางทางด้านงานฝีมือการทำขนมขนมไทยมีหลากหลายชนิด เช่น
นาง ทองใบ ศรีภาชัย View
ทอเสือการทอเสื่อ  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ&nbs
อรสา 3 ทาบุราณ View
ถักเมล็ดข้าวล้อมเหรียญ 2
อรสา 2 ทาบุราณ View
ข้าวถักเหรียญมงคล 4"ข้าว" เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้ว่า เป็นหญ้าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก
อรสา 1 ทาบุราณ View
ข้าวถักเหรียญมงคล3"ข้าว" เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้ว่า เป็นหญ้าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก ส
นาง อรสา ทาบุราณ View
ข้าวถัก"ข้าว" เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้ว่า เป็นหญ้าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก สภาพภูมิ ปร
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 345 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237