วรดา ดุงศรีแก้ว
Province: อุดรธานี
School: บ้านดุงวิทยา
My Info Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 1 รายการ
Back Next
เมขลา ดุงศรีแก้ว View
การถนอมอาหารการทำหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้เปรี้ยวเป็นการถนอมอาหารที่นิยมของชาวอีสานเมื่อถึงฤดูกาลหน่อไม้ออกมาก ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี มักจะทำหน่อไม้ดองเก็บไว้ในครัวเรือนเพื่อใช้ประกอบอาห
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237