อังคณา ศรีบัว
Province: อุดรธานี
School: บ้านดุงวิทยา
My Info Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 1 รายการ
Back Next
หลอด มาลามิ่ง View
ทอเสื่อกกวิธีการและขั้นตอนการท้อเสื่อ    ๑.  การปลูกกกหรือทำนากก   นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัสดุในการทอเสื่อ  โดยเตรียมที่ดินด้วยการไถ  แล้วปักดำหัวกกลงในน
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237