Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8,853 รายการ
Back Next
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง View
เริ่มจากกระแสอนุรักษ์ที่มาแรงและเป็นอาชีพที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนมากมายนัก ใช้เพียงแต่แรงงานคนภายในบ้านก็สามารถทำธุรกิจอยู่ที่บ้านได้ แต่ขณะที่เริ่มการผลิตนั้นได้ประสบปัญหามากมายจากการผลิ
เห็ดภูฐาน View
หมู่7 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.อยุธยา   มีครอบครัวหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จด้วยการเพาะเห็ดภูฏาน เพาะเพื่อมารับประทานและจำหน่ายภายหมู่บ้าน      เห็ดเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภค เ
ชาขลู่ View
ทางกลุ่มฯ คัดเลือกกิ่งของต้นขลู่ มาล้างน้ำสะอาด เด็ดเเฉพาะใบที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป มาล้างน้ำให้สะอาด พักไว้ให้สะเด็ดน้ำ นำไปนึ่งนาน 5 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคและลดความฝาดของใบขลู่ จากนั้นนำไปคั่วบนก
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237