ประสิทธิ์ คงทรัพย์
Province: สมุทรสาคร
School: สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย
My Info Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 1 รายการ
Back Next
อาจารย์ ประสิทธิ์ คงทรัพย์ View
แพทย์แผนไทย การนวดจัดกระดูก การนวดไทยประวัติการศึกษา/ผลงาน  ปริญาตรี กายภาพบำบัด (วท.บ)มหาเชียงใหม่ ปี ๒๕๓๒  เภสัชกรรมไทย กองประกอบโรคศิลปะ  ปี ๒๕๔๖ เวชกรรมไทย   กองประกอบ
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237