ณิชญา แสนศรี
Province: อุดรธานี
School: บ้านดุงวิทยา
My Info Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 1 รายการ
Back Next
นายจำลอง แสนศรี View
การสานตะกร้าจากไม้ไผ่อุปกรณ์ที่ใช้๑. ไม้ไผ่แก่๒. หวาย๓. เชือก๔. มีดพร้าวิธีการทำตะกร้า๑. ตัดไม่ไผ่แก่มาผ่าซีกและผ่าแบ่งเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ ขนาดประมาณ ๑ ซม. และอีกส่วนหนึ่งผ่าประมาณ ๑ นิ้ว เพื่อใช้ทำขอบปา
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237