ณิชญา แสนศรี
Province: อุดรธานี
School: บ้านดุงวิทยา
My Info Plant Database (พืช)
ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช) จำนวน 2 รายการ
Back Next
แก่นตะวัน View
แก่นตะวัน เป็นพืชล้มลุก มีหัวสะสมอาหาร หัวเป็นตะปุ่มตะป่ำ ไม่เรียบ คล้ายหัวของขิงและข่า มีสีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง สีม่วง รับประทานได้ ผิวใบสาก ใบรีรูปไข่ บางพันธุ์มีขอบใบหยัก
มะละกอ View
"มะละกอ"เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีขนาดใหญ่ อายุหลายปี สูง 2-8  เมตร ลำต้นตั้งตรงมักไม่แตกกิ่ง ไม่มีแก่น ต้นอวบน้ำ มีรอยแผลเป็นของก้านใบที่หลุดร่วงไป มีน้ำยางสีขาวทั่วลำต้น       
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237