ภาณุวัฒน์ แพงบุดดา
Province: ขอนแก่น
School: โรงเรียนฝางวิทยายน
My Info Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ จำนวน 1 รายการ
Back Next
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ View
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์อุปกรณ์กระดาษนิตยสารกาวกรรไกรเข็มร้อยมาลัยวิธีทำนำกระดาษนิตยสาร มาตัดออกเป็นสองแผ่น ตามแนวยาวนำไปม้วนให้เป็นท่อเล็กๆ ด้วยเข็มร้อยมาลัย ติดกาวให้เรียบร้อย (ทำหลายๆชิ้น)ตั
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237