สุกัญญา มูลตรีภักดี
Province: ขอนแก่น
School: Fangwittayayon
My Info Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 รายการ
Back Next
ไส้กรอก View
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไส้กรอกอีสานหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู มันหมู ข้าวสุก เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรส บรรจุในไส้หมูหรือไส้ชนิดอื่นที่บริโภคได้และต้องทำให้สุกก่อนรับประทาน(มอก.1266-2537)ในระยะ
Back1 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237