ชิษณุพงศ์ หาวา 503 37
Province: เชียงใหม่
School: วัฒโนทัยพายัพ
My InfoInfo
User Name:KooKiK
  
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล:ชิษณุพงศ์ หาวา 503 37
เพศ:ชาย
วันเกิด:28 ธ.ค. 37
  
โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน:วัฒโนทัยพายัพ
ที่อยู่:ถ.บุญเรืองฤทธิ์
ตำบล/แขวง:หายยา
อำเภอ/เขต:เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
ชั้นเรียน:มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชิษณุพงศ์ หาวา 503 37 profile
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237