ณิชญา แสนศรี
Province: อุดรธานี
School: บ้านดุงวิทยา
My InfoInfo
User Name:nichaya
  
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล:ณิชญา แสนศรี
เพศ:หญิง
วันเกิด:25 ก.ค. 40
  
โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน:บ้านดุงวิทยา
ที่อยู่:117 ม.3
ตำบล/แขวง:ศรีสุทโธ
อำเภอ/เขต:บ้านดุง
จังหวัด:อุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์:042271323
ชั้นเรียน:มัธยมศึกษาปีที่ 5
ณิชญา แสนศรี profile
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237