ภาณุวัฒน์ แพงบุดดา
Province: ขอนแก่น
School: โรงเรียนฝางวิทยายน
My InfoInfo
User Name:chapza55yoo
  
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล:ภาณุวัฒน์ แพงบุดดา
เพศ:ชาย
วันเกิด:11 ธ.ค. 39
  
โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน:โรงเรียนฝางวิทยายน
ที่อยู่:-
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:บ้านฝาง
จังหวัด:ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์:-
ชั้นเรียน:มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาณุวัฒน์ แพงบุดดา profile
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237