ทัศนัย ตุมเกษที
Province: ขอนแก่น
School: ฝางวิทยายน
My InfoInfo
User Name:T12345
  
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล:ทัศนัย ตุมเกษที
เพศ:ชาย
วันเกิด:29 พ.ย. 37
  
โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน:ฝางวิทยายน
ที่อยู่:ถนนมลิวรรณ
ตำบล/แขวง:บ้านฝาง
อำเภอ/เขต:บ้านฝาง
จังหวัด:ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์:043269096
ชั้นเรียน:มัธยมศึกษาปีที่ 6
ทัศนัย ตุมเกษที profile
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237