Knowledge
Tools

News & Events

กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์ (Bio Camp)

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแก่สมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวด Bio Map Contest ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพี่ Bio Gang และ Bio Ambassador ของโครงการ (มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง) ร่วมพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์ (Bio Camp) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์ (Bio Camp) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์ (Bio Camp) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์ (Bio Camp) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556


อัพเดตเมื่อ 21 ต.ค. 56
จำนวนผู้อ่าน 696 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237