Knowledge
Tools

News & Events

BioGang ในรายการ “ตื่นมาคุย” โดย ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย

โครงการ Bio Gang หนึ่งในภารกิจในด้านเยาวชนของ  BEDO 
ได้รับความสนใจ เป็นอย่างไร คืออะไร สามารถรับชมได้ 
จากคำบอกเล่าของ ผศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สพภ.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ  BEDO


อัพเดตเมื่อ 3 มิ.ย. 58
จำนวนผู้อ่าน 790 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237