Knowledge
Tools

News & Events

“Bio Gang Contest on tour ภาคใต้” ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

“Bio Gang Contest on tour ภาคใต้ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายสมเดช ชุนถนอม ผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สพภ. นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้” (BEDO) จัดกิจกรรม “Bio Gang Contest on tour ภาคใต้ณ ห้อง GA 104  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กั้ง วรกร ศิริสรณ์ (Bio Ambassador) จัดแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อรณรงค์ให้น้องๆ เยาวชนให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ Bio Gang

ในการนี้ นายสมเดช ชุนถนอม ผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สพภ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน และได้ขึ้นกล่าวแก่ตัวแทนโรงเรียนถึงการให้ความสำคัญกับประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปี 2558 โครงการ Bio Gang ได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ด้วยการประกวดโรงเรียนต้นแบบ เป็นการประกวดจัดทำโครงงานภายใต้หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีรางวัลเกียรติยศ คือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจาก BEDO รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
อัพเดตเมื่อ 24 มิ.ย. 58
จำนวนผู้อ่าน 828 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237