Knowledge
Tools

News & Events

ประกาศผลการตัดสิน การประกวด โรงเรียนต้นแบบ

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้  ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน เพื่อค้นหาโรงเรียนต้นแบบ หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้โครงการ Bio Gang โดยการจัดกิจกรรมการประกวด โรงเรียนต้นแบบ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ คือ การประกวดรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  มีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 346 ผลงาน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงาน ภูมิภาคละ 3 ผลงาน เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การประกวดรอบตัดสิน 


โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เบโด้ ได้จัดให้มีการการประกวด โรงเรียนต้นแบบ รอบตัดสิน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยผลรางวัลการประกวด เป็นดังนี้

ผลการประกวด โรงเรียนต้นแบบ ประจำปี พุทธศักราช 2558

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ. ขอนแก่น   

โครงงานนักเกตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรแฟนซี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี  

โครงงานจากทรัพยากรกก ยกระดับเป็นม่าน  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

โรงเรียน  สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม 
โครงงานการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่งานสร้างสรรค์จากเศษเปลือกหอยเชอรี่

รางวัลชมเชย   มีจำนวน 3 รางวัล

·       โรงเรียน ดารุสสาลาม จ. นราธิวาส  

โครงงาน ดินน้ำมันจากเมล็ดทุเรียน

·       โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม จ. น่าน  

โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชในท้องถิ่น

·       โรงเรียน  พนมสารคาม  “พนมอดุลวิทยา" จ. ฉะเชิงเทรา   

โครงงาน แผ่นกาวดักจับแมลงศัตรูพืชย่อยสลายได้

 


อัพเดตเมื่อ 9 ก.ย. 58
จำนวนผู้อ่าน 1193 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237