Knowledge
Tools

News & Events

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Bio Challenge : Work Shop

วันที่ 27-28 มิ.ย.2559  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
หรือ “เบโด้” (BEDO) ได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด "Bio Gang Challenge 2016" 
เพื่อหาโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 
“สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”ณ โรงแรมเมโทรพ้อยท์ กทม.
โดยมี คณะ ครูอาจารย์ พร้อมทั้งน้องๆเยาวชนคนเก่ง ทั้ง 15 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสอง เยาวชนและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติ เกิดความตระหนัก ความรัก หวงแหนและใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร และทําให้เกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ พัฒนา การศึกษารวบรวมข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนําประโยชน์หรือ องค์ความรู้จากกิจกรรมมาพัฒนา และสามารถเผยแพร่สู่ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพอย่าง ยั่งยืน มาเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างสนุกสนานและอบอุ่น หลังจากนี้ทุกทีมจะกลับไปจัดทำสวนพฤกษศาสตร์แบบสมบูรณ์เพื่อส่งประกวดในรอบต่อไป 
กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 22 ก.ค.59 แล้วเรามาลุ้นกันในวันที่ 27 ก.ค.59 
ว่าทีมใด จะเป็น 6 ทีมสุดท้าย ที่จะผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานในรอบตัดสินต่อไป


อัพเดตเมื่อ 7 ก.ค. 59
จำนวนผู้อ่าน 570 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237