Knowledge
Tools

News & Events

Clip VDO ให้กำลังใจสำหรับชุมชนที่กำลังการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการประกวด Bio-economy Challenge 2016 การพัฒนาสินค้า
และออกแบบผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ 
สําหรับชุมชน ภายใต้หัวข้อ
 “ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจไทย จากฐานชีวิต สู่เศรษฐกิจชาติ” 
จัดโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สามาถติดตามได้ที่ ช่อง www.youtube.com/biogang ของพวกเรานะครับ 


อัพเดตเมื่อ 8 ก.ค. 59
จำนวนผู้อ่าน 447 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237