Bio Diversity (พืช)
Biogang Database

Bio Diversity (พืช)

จั๋ง

ชื่ออื่นๆ: -

หมวดหมู่ทรัพยากร: พืช

ลักษณะ:

ต้น พืชจำพวกปาล์ม สูงประมาณ 1 เมตร ลำตั้งตรง ผิวเรียบ สีเขียว เห็นข้อปล้องชัดเจน มีกาบหุ้มทั้งลำต้น

ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือคล้ายพัด เรียงเวียน มีใบย่อยแตกออกจากกันเป็นแฉกลึก 3-10 ใบ ปลายเว้าแหว่ง โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน เส้นใบขนาน ก้านใบเล็ก แข็ง สีเขียว

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกกาบระหว่างก้านใบ เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ แบบแยกต้น ดอกเพศเมียจะมีผลติด เป็นพวงสั้นๆประโยชน์: ปลูกเป็นไม้กระถาง ปลูกประดับภายในอาคารหรือกลางแจ้ง

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุกฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ: Thailand lady palm

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis laosensis Becc.

ชื่อวงศ์: ARECACEAE

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: มีถิ่นกำเนิดในไทย ลาว จีน

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://data.addrun.org/plant/archives/85-rhapis-laosensis-becc

คำช่วยค้นหา: จั๋ง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
จั๋ง
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ตำบล: ริมใต้
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)