Bio Diversity (พืช)
Biogang Database

Bio Diversity (พืช)

ต้นกาบหอยแครง

ชื่ออื่นๆ: Dionaea muscipula

หมวดหมู่ทรัพยากร: พืช

ลักษณะ: เป็นพืชกินสัตว์ที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อที่จับได้ซึ่งส่วนมากเป็นแมลงและแมง กาบหอยแครงมีโครงสร้างกับดักคล้ายคล้ายบานพับแบ่งออกเป็น กลีบ อยู่ที่ปลายใบของแต่ละใบ และมีขนกระตุ้นบางๆบนพื้นผิวด้านในกับดัก เมื่อแมลงมาสัมผัสขนกระตุ้นสองครั้ง กับดักจะงับเข้าหากัน การที่ต้องการสิ่งกระตุ้นที่ซับซ้อนนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานไปกับการดักจับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร

ประโยชน์: ใบ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไอ อาเจียนเป็นโลหิต แก้ฟกช้ำภายในเนื่องจากพลัดตกจากที่สูงหรือหกล้มฟาดถูกของแข็ง แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด 
ดอก รสชุ่มเย็น ต้มกับเนื้อหมูรับประทาน ใช้ขับเสมหะ แก้ไอแห้งๆ แก้อาเจียนเป็นโลหิตเลือดกำเดาออก ห้ามเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ไอเป็นเลือด แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ตลอดปี

ศักยภาพการใช้งาน: ใช้ในการประดับสวน สนาม และโคนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีแดดส่องถึงบ้างได้ดี

ชื่อสามัญ: Boat lily, Moses-In-The-Boat , Rheo, Oyster plant

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tradescantia spathacea Stearn, Rhoeo spathacea, Tradescantia discolor

ชื่อวงศ์: COMMELINACEAE

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:
การขยายพันธุ์:การปักชำในพื้นที่ปลูกในฤดูฝน ปักชำในถุงเพาะชำในโรงเรือนนอกฤดูฝน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่ปลูกได้นานหลายปี
ไม่ต้องดูแลรักษามาก ใบไม่ค่อยร่วง
ใช้ในการประดับสวน สนาม และโคนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีแดดส่องถึงบ้างได้ดี
ข้อแนะนำ:
กาบหอยแครงเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงครึ่งวัน การปลูกกาบหอยแครงในพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงเต็มวันสามารถทำได้ แต่ความเข้มของสีใบจะลดลง
ระยะปลูกที่ใช้ในการประดับและตกแต่ง พันธุ์แคระระยะ 10X10 นิ้ว  พันธุ์ปกติ 16X16 นิ้ว
ข้อมูลอื่นๆ:
กาบหอยแครงมี 2 ชนิด พันธุ์ปกติ และพันธุ์แคระ
กาบหอยแครงเป็นพรรณไม้เอนกประสงค์
- ใช้ใบสด หรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ และดอก เมื่อเก็บดอกที่โตเต็มที่แล้วตากแห้ง หรืออบด้วยไอน้ำ 10 นาที แล้วจึงนำไปตากแห้ง เก็บเอาไว้ใช้


แหล่งที่มาของข้อมูล: http://clgc.agri.kps.ku.ac.th.com

คำช่วยค้นหา: ต้นกาบหอยแครงในอำเภอแม่ริม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ต้นกาบหอยแครง
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตำบล: แม่สา
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)