Bio Diversity (พืช)
Biogang Database

Bio Diversity (พืช)

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ชื่ออื่นๆ: หม้อลิง (ใต้), หม้อข้าวลิง (จันทบุรี), เขนงนายพราน, ก่องข้าวลิง

หมวดหมู่ทรัพยากร: พืช

ลักษณะ:

เป็นพืชกินสัตว์ประเภทหนึ่ง มีมากกว่า 160 ชนิด และลูกผสมอีกมากมาย พบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนชื้น ตั้งแต่ตอนใต้ของจีนอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์; ทางตะวันตกของมาดากัสการ์ (2 ชนิด) และเซเชลส์ (1 ชนิด) ; ตอนใต้ของออสเตรเลีย (3 ชนิด) และนิวแคลิโดเนีย (1 ชนิด) ; ตอนเหนือของอินเดีย (1 ชนิด) และศรีลังกา (1 ชนิด) พบมากที่บอร์เนียว และ สุมาตรา มักพบขึ้นตามที่ลุ่ม แต่ในระยะหลังหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ ๆ มักพบตามภูเขาซึ่งมีอากาศร้อนตอนกลางวันและหนาวเย็นตอนกลางคืน ส่วนชื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิง มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าลิงมาดื่มน้ำฝนจากหม้อของพืชชนิดนี้ประโยชน์: เถาของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่เกี่ยวพันขึ้นต้นไม้อื่น สามารถนำมาลอกเปลือกออก แล้วฟันเป็นเชือกใช้ล่ามวัวได้ดี มีคุณภาพ ทนทาน หม้อ นำมาล้างให้สะอาด ใช้นึ่งข้าวเหนียวหน้ากะทิ ถือเป็นขนมพื้นบ้านยอดนิยมชนิดหนึ่งของปักษ็ใต้เรียกว่า “ขนมหม้อลิง” (ขนมชนิดนี้สามารถกินได้ทั้งเปลือก ไม่ต้องแกะเปลือกออก)

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ตลอดปี

ศักยภาพการใช้งาน: เป็นขนมพื้นบ้านยอดนิยมชนิดหนึ่งของปักษ็ใต้เรียกว่า “ขนมหม้อลิง”

ชื่อสามัญ: tropical pitcher plants หรือ monkey cups

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

ชื่อวงศ์: MEPEMTHACEAE

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

หม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นถูกจัดให้มีบรรพบุรุษร่วมกับพืชที่มีกับดักแบบกระดาษเหนียว ซึ่งแสดงว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงบางชนิดอาจมีการพัฒนามาจากกับดักแบบกระดาษเหนียวที่สูญเสียเมือกเหนียวไป

กับดักเกิดขึ้นที่ปลายสายดิ่งหรือมือจับซึ่งพัฒนามาจากการยืดออกของเส้นกลางใบ โดยมากเป็นรูปทรงกลมหรือรูปหลอด เป็นกระเปาะ มีของเหลวอยู่ภายในมีลักษณะเป็นน้ำหรือน้ำเชื่อม ปากหม้อที่เป็นทางเข้าของกับดักอยู่ด้านบนของหม้อ เป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าเพอริสโตม ซึ่งมีลักษณะลื่น ฉาบไปด้วยขี้ผึ้งและเต็มไปด้วยสีสันที่ดึงดูดเหยื่อเข้ามาและเสียหลักลื่นหล่นลงไปในหม้อ ส่วนล่างของหม้อจะมีต่อมสำหรับดูดซึมสารอาหารจากเหยื่อที่จับได้ ส่วนบริเวณด้านบนจะมีผิวลื่นเป็นมันใช้เพื่อป้องกันเหยื่อหนีรอดไปได้ มีฝาปิดอยู่ที่ด้านบนของกับดักป้องกันไม่ให้น้ำฝนตกลงไปในหม้อ ใต้ฝามีต่อมน้ำต้อยไว้เพื่อดึงดูดเหยื่ออีกทางหนึ่งแหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org.com

คำช่วยค้นหา: ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตำบล: แม่สา
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)