Bio Diversity (พืช)
Biogang Database

Bio Diversity (พืช)

Unknow8

ชื่ออื่นๆ: Unknow8

หมวดหมู่ทรัพยากร: พืช

ลักษณะ:

ประโยชน์:

ฤดูกาลใช้ประโยชน์:

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวงศ์:

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: เรณูนคร
ตำบล: เรณู
อำเภอ: เรณูนคร
จังหวัด: นครพนม
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)