Bio Diversity (พืช)
Biogang Database

Bio Diversity (พืช)

กระจูด

ชื่ออื่นๆ: จูด

หมวดหมู่ทรัพยากร: พืช

ลักษณะ: ลักษณะลำต้นกลมสีเขียวอ่อน ดินสอดำ สูงประมาณ 1 - 2 เมตร ออกดอกเป็นกระจุกแน่นคล้ายดอกกระเทียมที่ข้างลำต้นใกล้ยอดกระจุกหนึ่ง แต่มีช่อดอกปลายลำต้นอีกหนึ่งช่อซึ่งมีใบเล็กประกอบช่อด้วย 

ประโยชน์: ต้นกระจูด นำไปฝึ่งแดดให้แห้งสนิท สามารถนำมาผลิตงานจักสานเป็น เสื่อปูรองนั่งที่เรียกกันว่า 'เสื่อกระจูด' หรือ 'สาดกระจูด' โดยการสานเสื่อกระจูดโดยทั่วไปนิยมสานลวดลาย มาตรฐาน คือ ลายขัดสอง หรือลายขัดสาม และมีการพัฒนาดัดแปลงลวดลาย เช่น ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายดอกจัทนทร์ ลายก้านต่อดอก ลายโคม ลายแก้วเนื่อง ลายแก้วบ้านดอน ลายตัวหนังสือ เป็นต้น และมีการทำผลิตภัณฑ์เช่น สายกระเป๋าเครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ทำใบเรือ ทำเชือกผูกมัด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ตลอดทั้งปี

ศักยภาพการใช้งาน: บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ และนำมาสร้างรายได้โดยการแปรรูป

ชื่อสามัญ: krajood

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lepironia articalata

ชื่อวงศ์: Sedge

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: แหล่งผลิตที่สำคัญ อยู่ที่หมู่บ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง หมู่บ้านบ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่บ้านสะกอม จังหวัดสงขลา หมู่บ้านทอนทอน จังหวัดนราธิวาส ปัจจุปันมีการผลิตจำหน่ายมาก ใน ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://sites.google.com

คำช่วยค้นหา: กระจูด
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ลักษณะโดยรวม
การแปรรูป
ลักษณะโดยรวม
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: บริเวณสองข้างทางของถนน
ตำบล: หนองชิ่ม
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)