Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

พริกหวาน เกรด A พันธุ์สีแดง

ชื่อผลิตภัณฑ์: พริกหวาน เกรด A พันธุ์สีแดง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก :

แหล่งวัตถุดิบ : http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=01728181526&ID=500708&SME=01727165539

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: พริกหวานเกรด A จะต้องเป็นพริกหวานที่มีนำหนักประมาณ 200-250 กรัมต่อผล สีและรูปทรงสวยงาม ปราศจากแผลตำหนิ โรคแมลง(OTOP)
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: ผลิตภัณฑ์พริกหวาน เกรด A พันธุ์สีแดง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
พริกหวาน เกรด A พันธุ์สีแดง
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: กลุ่มผู้ปลูกพริกหวานหมู่ที่ 3
ตำบล: โป่งแยง
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)