Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวอินทรีย์

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวอินทรีย์

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: การเกษตร

วัตถุดิบหลัก :

แหล่งวัตถุดิบ : www.google.com

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2543 มีสมาชิกภายในหมู่บ้าน และภายในตำบล มีคณะกรรมการบริหารทั้งในหมู่บ้านเอง และสมาชิกในเครือข่ายของตำบล
กลุ่มในชุมชน
1.
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวนงัว หมู่ 1, หมู่ 2
2.
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสร้างมิ่ง

3.
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านนาขาม
4.
กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านสร้างมิ่ง


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: สภาพการรวมตัว
เป็นกลุ่มที่เริ่มตั้งใหม่ และกลุ่มมีโครงการทำปุ๋ยจากจุลินทรีย์จำหน่าย และขยายการปลูกข้าวอินทรีย์แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: หมู่ที่ 2 บ้านสวนงัว
ตำบล: หนองเมือง
อำเภอ: ม่วงสามสิบ
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)