Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กรอปรูปสี่เหลี่ยม บุใยสังเคราะห์ พร้อมที่แขวน

ชื่อผลิตภัณฑ์: กรอปรูปสี่เหลี่ยม บุใยสังเคราะห์ พร้อมที่แขวน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ผ้าฝ้าย

แหล่งวัตถุดิบ : http://www.thaitambon.com

ราคาขาย: 30 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: ขนาด (Size : cm)
กว้าง
16 ซม. สูง 16 ซม.
ราคาขายส่ง 20 บาท

ราคาขายปลีก 30 บาท


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 340802-A119


รหัสโอทอป (OPC): 34080011

ผลิตภัณฑ์ (Product) กรอบรูปสี่เหลี่ยม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กรอปรูปสี่เหลี่ยม บุใยสังเคราะห์ พร้อมที่แขวน

ขนาด (Size : cm)
กว้าง 16 ซม. สูง 16 ซม.
ราคาขายส่ง 20 บาท

ราคาขายปลีก 30 บาท


วัตถุดิบที่ใช้
ผ้าฝ้าย

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง บ้านป่าก้าว
69 ป่าก้าว หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
ติดต่อ : นางสาวยอด จูมพูล
โทร : 08-9526-9959


แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 69 ป่าก้าว หมู่ 4
ตำบล: โนนสมบูรณ์
อำเภอ: นาจะหลวย
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34280
เบอร์ติดต่อ: โทร : 08-9526-9959
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)