Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กระเช้า

ชื่อผลิตภัณฑ์: กระเช้า

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก :

แหล่งวัตถุดิบ : http://www.thaitambon.com

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
ประเภทผลิตภัณฑ์
: ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
ระดับดาว :


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 341524-B001


รหัสโอทอป (OPC): 34150028

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระเช้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระเช้า (รหัสโอทอป 341500284701)


สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
ระดับดาว :


สถานที่จำหน่าย
กลุ่มหัตถกรรมห้วยขะยุง
126 ท่าเมืองใหม่ หมู่ 9 ไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ติดต่อ : นายสุเทพ ศิริกุล
โทร :0-4543-1230

หมายเหตุ
ภาพจากการคัดสรร OPC 2552 ระดับประเทศแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 126 ท่าเมืองใหม่ หมู่ 9 ไชยชุมพล
ตำบล: ห้วยขะยูง
อำเภอ: วารินชำราบ
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34190
เบอร์ติดต่อ: โทร :0-4543-1230
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)