Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กระติบข้าว มวยนึ่งข้าว ไซดักปลา ตะกร้า(กลุ่มหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่)

ชื่อผลิตภัณฑ์: กระติบข้าว มวยนึ่งข้าว ไซดักปลา ตะกร้า(กลุ่มหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่)

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ไม้ไผ่

แหล่งวัตถุดิบ : http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=018221046&ID=340401&SME=0182295035

ราคาขาย: 80 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 340401-A01

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระติบข้าว มวยนึ่งข้าว ไซดักปลา ตะกร้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว มวยนึ่งข้าว ไซดักปลา ตะกร้า เป็นต้นวัตถุดิบที่ใช้
1.ไม้ไผ่
2.เชือก
3.ก้านตาลมาทำตีนกระติบข้าว
4.ตะปู


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านกุดกะเสียนน หมู่ที่ 11
ตำบล: เขื่องใน
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ: :(045) 247-618
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)