Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ถักข้าวล้อม

ชื่อผลิตภัณฑ์: ถักข้าวล้อม

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : เมล็ดข้าว

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 50 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: สามารถนำมาใช้เป็นของมงคล ประดับรถ หรือห้อยไว้ในที่สูลเพื่อเป็นของบูชา

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ทุ่งนา

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านโคก หมู่ 12
ตำบล: สำราญ
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)