Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

งานสร้างสรรค์จากเศษเปลือกหอยเชอรรี่

ชื่อผลิตภัณฑ์: งานสร้างสรรค์จากเศษเปลือกหอยเชอรรี่

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : เครื่องปั้นดินเผา วัสดุเหลือใช้ที่หมดสภาพการใช้งาน เปลือกหอยเชอรรี่ ขี้เลื่อย กาว ปูนยาแนว แล๊กเกอร์

แหล่งวัตถุดิบ : 1.บ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 2.บ้านเขวาโดน ต.ดอนเงิน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์:

1.การนำเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านหม้อทั้งรูปแบบเดิมและแบบประยุกต์ จากเดิมที่เป็นลักษณะโอ่ง,กระถาง ปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงใหม่เพื่อให้กลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เพื่อทำให้ชาวบ้านและชุมชนเกิดรายได้เสริม

2. ทีมงานxoe ได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเช่นการทำกล่องใส่ทิชชู โคมไฟ โดยชุมขนเป็นผู้ผลิตโครงสร้างและนักเรียนเป็นผู้ประดับตกแต่งผลงาน

1.3) ทีมงาน Xoe ได้นำวัสดุเหลือใช้ที่หมดสภาพการใช้งานมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กลองยาว นำมาทำเป็นแจกันทรงสูง,ชุดม้าหินอ่อนที่ชำรุด นำมาปรับปรุงและตกแต่งเพิ่มเติมโดยนักเรียนเป็นผู้ผลิตข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: จากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานจากเปลือกหอยเชอรี่ และนำมาหาความแตกต่างของสีเปลือกหอยให้มีความแปลกใหม่ แล้วนำมาหาค่าความคงทน ต่อการใช้งาน ซึ่งมีการคิดค้นเทคนิคต่างๆในขั้นตอนการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ แล้วนำมาออกแบบตกแต่งกับวัสดุเหลือใช้ที่หมดสภาพการใช้งาน หรือนำภูมิปัญญามาต่อยอดเชิงพาณิชย์กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านหม้อ

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: ผลิตภัณ์ทีม xoe
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ชุดม้าหินอ่อน ราคา 3900 บาท
โคมไฟแขวน ราคา 1200 บาท
กระถางต้นไม้ดินเผา ราคา 350 บาท
แจกันทรงสูง 2500 บาท
กล่องใส่ทิชชู ราคา 550 บาท
ที่ใส่ดินสอ 60 บาท
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ตำบล: ขามเรียง
อำเภอ: กันทรวิชัย
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44150
เบอร์ติดต่อ: 089-2765080
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)