Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

เสื่อกกพับ

ชื่อผลิตภัณฑ์: เสื่อกกพับ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ต้นกก

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: การทอเสื่อ เป็นไปเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน  โดยท้องถิ่นใดมีต้นกกก็ทอเสื่อกก  ท้องถิ่นใดมีต้นกระจูดก็ทอเสื่อกระจูด  เสื่อในอดีตเป็นของใช้ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับปูนั่งหรือนอน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ุข้างคูคลอง แม่น้ำ

คำช่วยค้นหา: เสื่อกก
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 34 เก่าน้อย หมู่ 4
ตำบล: ดงบัง
อำเภอ: นาดูน
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 4418
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)