Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

เครื่องจักสานไม้ไผ่

ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องจักสานไม้ไผ่

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ไม้ไผ่

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ไม้ไผ่ทำนั้นมีหลากหลาย แต่ที่ยังเห็นกันนั้นไม่มากนัก เพราะปัจจุบันสิ่งที่มาทดแทนงานไม้ไผ่คือพลาสติก ดังนั้นจะหาคนที่ยังจักสานเครื่องใช้มีน้อยลงและส่วนใหญ่อายุเข้าวัยชราเป็นส่วนใหญ่ งานหลักของการสานนั้นคือการจักไม้ไผ่ ทำเป็นเส้นตอกหรือเหลาตอกนั้นต้องใช้ความปราณีตพอสมควร ถ้าจักตอกเหลาตอกไม่ได้ขนาดการสานก็ออกมาไม่ดี รูปทรงก็บิดเบี้ยว งานบางชิ้นยังต้องใช้หวายเป็นตัวยึด(หวายมีคุณสมบัติเหนียวทนนาน) เช่นขอบกระบุง ขอบกระด้ง ขอบตระแกรง เป็นต้น การเหลาหวายให้เป็นเส้นเล็ก ๆ นั้น ยากยิ่งกว่าจักตอก เครื่องใช้เครื่องมือที่ใช้ไม้ไผ่จักสานในปัจจุบันมีไม่กี่ชนิด คือ กระบุง กระจาด ตระกร้า กระด้ง ตระแกรง ตระค่อง(ใส่ปลา) อีลอบ (ดักปลา) อีไซ (ดักปลา) อีจู๋ (ดักกบ)

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ป่า

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 16 หมู่ 1
ตำบล: ดงยาง
อำเภอ: นาดูน
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)